Większy wzrost obrotów na rynkach nieruchomości dzięki programowi luzowania ilościowego

Finanse i gospodarka

Dział Rynków Kapitałowych w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield przedstawił ocenę zapowiedzi wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny programu luzowania ilościowego w strefie euro.

Dział Rynków Kapitałowych w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield przedstawił ocenę zapowiedzi wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny programu luzowania ilościowego w strefie euro.

Perspektywy lepsze od oczekiwań

EBC zaskoczył rynki skalą zapowiedzianego programu luzowania ilościowego (QE), który może przynieść dalsze spadki rentowności obligacji i wartości euro oraz wzrost oczekiwań inflacyjnych i PKB.

150201.polityka.01.550x

Kluczowym czynnikiem sukcesu zapowiedzianego programu w krótkiej perspektywie będzie utrzymanie zaufania rynków, ale w celu osiągnięcia realnych i trwałych zmian program ten powinien zachęcić rządy państw do przeprowadzenia głębszych reform strukturalnych. Naszym zdaniem państwa przeprowadzające radykalne reformy takie jak Hiszpania zyskają najbardziej dzięki wzrostowi aktywności i inwestycji zagranicznych.

David Hutchings, dyrektor działu strategii inwestycyjnych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: "Jeżeli program QE odniesie sukces, jego wpływ na rynki nieruchomości będzie znaczny i może przełożyć się na wzrost popytu inwestycyjnego. W związku z tym stopy kapitalizacji zmniejszą się bardziej niż oczekiwano, a wolumen obrotów może się zbliżyć do najwyższego poziomu w historii".

Według prognoz firmy Cushman & Wakefield bez wprowadzenia programu QE wolumen inwestycji w Europie wzrósłby w bieżącym roku o 5-10%, a stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości zmniejszyłyby się o 20-30 pb. Natomiast dzięki realizacji polityki QE przewidującej niższe koszty zaciągania pożyczek, wzrost gospodarczy i wprowadzenie określonych reform, stopy kapitalizacji mogą spaść o 40-70 pb, a wartość inwestycji na rynkach nieruchomości może wzrosnąć o dodatkowe 20%.

150201.polityka.02.550x

Eksperci z firmy Cushman & Wakefield podkreślają jednak, że powyższy scenariusz może się spełnić pod warunkiem podaży odpowiednich aktywów, uzależnionej od oferty banków oraz procesów takich jak oddłużanie, realizacja zysków i recykling aktywów.

David Hutchings powiedział: "Możemy oczekiwać wzrostu zainteresowania rynkami globalnymi wobec poszukiwania przez inwestorów europejskich okazji inwestycyjnych poza Europą, a także ożywienia inwestycji deweloperskich dzięki spadkom cen surowców, które obniżają koszty budowy. Ponadto przewidujemy wzrost aktywności przedsiębiorstw, w tym sprzedaż aktywów przez firmy, wspólne przedsięwzięcia, a także przejęcia".

Źródło: Cushman & Wakefield

Udostępnij artykuł: