Wielki sukces – zostaliśmy krajowym liderem!

Bankowość

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kapituła Konkursu przyznała Bankowi tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką oraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kapituła Konkursu przyznała Bankowi tytuł Laureata Konkursu wraz ze Statuetką oraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie otrzymał nagrodę za:

oparcie współpracy z przedsiębiorcami na wartościach społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak partnerstwo, współpraca i zaufanie oraz za wyróżniającą dbałość o wdrażanie zasad obsługi Klienta z sektora MSP, stosowanie przejrzystych opisów produktów bankowych dla MSP, a także bardzo skuteczne włączenie się do promocji kredytów unijnych i wysokie wyniki w obsłudze segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponadto, Kapituła przyznała Naczelnikowi  Wydziału Obsługi Klienta Biznesowego - Pawłowi Skowrońskiemu tytuł Profesjonalny Doradca Bankowości MSP.

Oceny dokonano na podstawie analizy oferty i wizerunku Banku oraz ankiet dotyczących obsługi, które wypełniali nasi Klienci, którzy w ten sposób przyczynili się również do naszego sukcesu. Ankiety te są dla nas cennym źródłem informacji o tym, jak Państwo postrzegają nasz Bank.

Zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy doskonalić ofertę i współpracę z sektorem MSP.

Nagrody odebrali na uroczystej Gali w dniu 31.01.2014r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie Prezes Zarządu Pani Elżbieta Nowakowska-Akkermans oraz Naczelnik Wydziału Paweł Skowroński.

Źródło: l.bsdzierzoniow.pl

Udostępnij artykuł: