Wielkopolska: Pierwsza inwestycja w ramach inicjatywy JESSICA

Finanse i gospodarka

Spółka Goplana MGC Inwest pierwszym beneficjentem Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. Developer budujący Galerię Goplana w Lesznie jako pierwszy pozyskał kilkudziesięciomilionowe wsparcie na rewitalizację poprzemysłowych obiektów fabryki Goplana i Metalplast. Umowa pożyczki pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a MGC została podpisana 18 maja w Urzędzie Miejskim w Lesznie.

Spółka Goplana MGC Inwest pierwszym beneficjentem Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. Developer budujący Galerię Goplana w Lesznie jako pierwszy pozyskał kilkudziesięciomilionowe wsparcie na rewitalizację poprzemysłowych obiektów fabryki Goplana i Metalplast. Umowa pożyczki pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a MGC została podpisana 18 maja w Urzędzie Miejskim w Lesznie.

Galeria Goplana to pierwszy w Europie miejski projekt rewitalizacyjny finansowany ze środków UE w ramach Inicjatywy JESSICA. Pożyczka sfinansuje ok 1/3 kosztów projektu. BGK prowadzi otwarty nabór wniosków o udzielenie pożyczki od 29 października 2010 r. Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (ok. 290 mln zł).

Galeria Goplana powstanie w Lesznie na terenach po byłych zakładach Goplana i Metalplast. Na trzech kondygnacjach Galerii o powierzchni najmu wynoszącej 28 000 m² znajdzie się 120 lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych oraz część rozrywkowa: kino, klub fitness i kręgielnia. Dwa najwyższe poziomy Galerii zajmie parking na 760 miejsc. Budowa obiektu rozpocznie się w 2010 roku. Otwarcie zaplanowane zostało na rok 2012.

"Decyzja o lokalizacji inwestycji w Lesznie został przez nas podjęta w 2009 roku. Leszno jest dla nas atrakcyjne ze względu na swoje długoletnie tradycje handlowe w regionie, dlatego bardzo wierzymy w to miasto. Dodatkowo pojawiała się możliwość pozyskania finansowania ze środków unijnych, co spowodowało intensyfikowanie prac nad projektem. W efekcie w grudniu 2010 r. złożyliśmy wniosek o pożyczkę z funduszu Jessica. Naszym priorytetem jest, aby Galeria Goplana stała się perłą architektoniczną regionu, jednocześnie wkomponowującą się w charakter starówki. Koszt inwestycji szacujemy na 200 mln PLN, przy wykorzystaniu wsparcia unijnego, ale przede wszystkich przy wykorzystaniu środków własnych. Miasto ma Władze ukierunkowane proinwestycyjnie, dlatego jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować wszystkie plany w terminie. Mogę zapewnić, że nasza Galeria nie tylko uzupełni handlowo-rozrywkowo-sportową ofertę miasta, ale stworzy szanse na utworzenie 700 dodatkowych miejsc pracy" - mówi Lech Chudy Prezes Goplana MGC Inwest.

Władze miasta Leszna są przekonane, że realizacja przez firmę Goplana MGC Inwest sp. z o.o. sp.k. projektu pn. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę "Galerii Goplana"  pozwoli poprawić wizerunek śródmieścia, przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści społecznych.

"Rewitalizacja to proces odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru miasta wyznaczonego ze względu na kryteria tzw. degradacji społecznej. Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 wskazuje, że najtrudniejsza sytuacja występuje właśnie na Starym Mieście,  gdzie powstanie centrum Goplana. Nowoczesny obiekt handlowy z pewnością ożywi śródmieście. Liczymy również, że na poprawę sytuacji wpłyną nowe miejsca pracy."- mówi Tomasz Malepszy Prezydent Miasta Leszna.

Realizacja projektu "Galeria Goplana" pozwoli także na udostępnienie przestrzeni do  organizowania imprez masowych. Ważnym społecznym elementem projektu będzie udostępnienie miastu powierzchni w kamienicy sąsiadującej z Galerią, gdzie ma być zlokalizowana nowoczesna biblioteka multimedialna.

BGK, działający w Województwie Wielkopolskim jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, oferuje inwestorom realizującym miejskie projekty rewitalizacyjne preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA. Wsparcie udzielane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w formie niskooprocentowanych pożyczek.

"Obserwujemy duże zainteresowanie inwestorów preferencyjnymi pożyczkami oferowanymi w ramach JESSICA. Są to zarówno samorządy, jak i firmy prywatne. Zróżnicowanie zakresu planowanych projektów jest znaczące - od centrum handlowego poprzez powierzchnie biurowe, inkubator przedsiębiorczości, parkingi podziemne, kręgielnię, akademik i hotel, aż po targowisko miejskie. Wielkość projektów jest bardzo różna - od jednego do kilkuset miliomów mln zł, z czym wiąże się zróżnicowanie wartości oczekiwanego finansowania: od kilkuset tysięcy zł do 50 mln zł." - mówi Marek Szczepański, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w BGK.

Udostępnij artykuł: