Wieloletni Plan Finansowy Państwa: rząd przyjął uchwałę. Co nas czeka w latach 2019-2022?

Gospodarka

Pieniądze - banknoty 100-złotowe
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/4th Life Photography

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2019-2022, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). WPFP będzie podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Głównym elementem WPFP jest „Program konwergencji. Aktualizacja 2019", który do końca kwietnia zostanie przedłożony Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.

W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4%, w 2020 r. #PKB wzrośnie realnie o 3,7%, a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4% i 3,3% #gospodarka

„W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4%, w 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7%, a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4% i 3,3% Przewiduje się, że w 2019 r. liczba osób pracujących w gospodarce nieznacznie wzrośnie. Do 2022 r. oczekiwane jest także dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. W 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6%, a w 2020 r. ukształtuje się na poziomie 3,3%. Pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokiego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, presja inflacyjna w gospodarce w 2018 r. pozostała na niskim poziomie. Średnio w całym 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 1,6% wyższe niż rok wcześniej. Od sześciu lat inflacja w Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Zagadki Wieloletniego Planu Finansów Państwa >>>

Redukcja deficytu

W horyzoncie WPFP planowana jest dalsza redukcja deficytu, który bez efektów jednorazowych w 2020 roku wyniesie 0,9% PKB, a deficyt strukturalny, tj. uwzględniający cykl koniunkturalny, 1,6% PKB.

„Oczekiwana w 2020 r. nominalna nadwyżka w sektorze instytucji rządowych i samorządowych ma charakter wyłącznie statystyczny. Wynika ona z faktu, że opłata przekształceniowa od środków przenoszonych na indywidualne konta emerytalne, związana z przebudową modelu funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych, która kasowo jest rozłożona na 2 lata (2020-2021), według unijnej metodologii ESA będzie uwzględniona w całości w jednym roku. Dodatkowo, w 2020 r. na poziom dochodów wpłyną jednorazowe dochody z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych” – czytamy dalej.

Założenia redukcji długu publicznego ‚netto’ ma do PKB ma wynieść poniżej 43% w 2020 r. – zgodnie z ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – pociągnie za sobą automatyczne obniżenie stawek podatku VAT od 2022 r. (z 23% na 22% i z 8% na 7%), podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: