Wierzytelności: Komornicy w przeddzień rewolucji

NBS 2018/04

Po dwóch dekadach i licznych nowelizacjach odchodzą do historii obowiązujące od 1997 r. zasady wykonywania zawodu komornika sądowego. 30 marca br. prezydent złożył podpis pod ustawą o kosztach komorniczych, regulującą wysokość i reguły pobierania opłat za czynności egzekucyjne. Na akceptację głowy państwa oczekuje druga część pakietu, czyli uchwalona przez parlament 22 marca br. ustawa o komornikach sądowych

Jerzy Rawicz

Chociaż nowe zasady prowadzenia czynności egzekucyjnych i wynagradzania komorników zaczną obowiązywać wraz z początkiem 2019 r., jednak już dziś są one przedmiotem licznych kontrowersji. Poważne zastrzeżenia budzi chociażby gruntowa zmiana modelu finansowania egzekutorów. W nowym stanie prawnym pobierane opłaty stanowić będą przychód budżetu państwa, a kancelariom przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne, malejące wraz z przekroczeniem kolejnych progów łącznych opłat egzekucyjnych uzyskanych w danym roku. Zmianom tym towarzyszyć będzie istotna obniżka samych opłat – podstawowa stawka wynieść ma 10% wartości wyegzekwowanej kwoty, jednak w sytuacjach, kiedy spłata nastąpi w okresie nieprzekraczającym 30 dni od daty wszczęcia egzekucji kwota ta ulegnie ponad trzykrotnemu obniżeniu. Nowe przepisy przewidują także radykalne ograniczenie kompetencji asesorów i aplikantów komorniczych, co w niektórych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: