Większa wiarygodność Warty

Finanse i gospodarka

Agencja Standard & Poor's podniosła rating Warty z BBB do BBB+. Jest to efekt poprawy wyników finansowych ubezpieczyciela dzięki zmianom wprowadzonym przez zarząd i modyfikacjom strategii firmy.

Agencja Standard & Poor's podniosła rating Warty z BBB do BBB+. Jest to efekt poprawy wyników finansowych ubezpieczyciela dzięki zmianom wprowadzonym przez zarząd i modyfikacjom strategii firmy.

Tym bardziej, że lepszy rating zawdzięczmy pozytywnym efektom zmian przeprowadzonych w naszej firmie." - podkreśla Jarosław Parkot, prezes Warty.

Standard & Poor's zaznacza, że pozytywnie na ocenę wpływa też wysoki poziom kapitalizacji spółki oraz dobra pozycja konkurencyjna na rynku. Analitycy agencji spodziewają się, że Warta będzie w stanie obronić swoją pozycję, a nawet powoli zwiększać udział w rynku oraz utrzymać swoją siłę finansową i rentowność. Dobrą ocenę firmy ogranicza niepewność, co do kontynuacji działań zarządu i obranej strategii w związku z planowaną zmianą właścicielską. Sama planowana sprzedaż ubezpieczyciela przez grupę KBC, nie wpływa negatywnie na ocenę spółki, gdyż agencja spodziewa się, że właściciel będzie wspierał spółkę do czasu sprzedaży.

Analitycy zaznaczają, że ocena może być jeszcze lepsza, jeśli Warta utrzyma obrany kierunek rozwoju oraz poprawi swoje wyniki i pozycję rynkową.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: