Windykacja należności i faktoring: Bezpieczeństwo i finansowanie obrotu handlowego

BANK 2012/02

Z Mirosławem Jakowieckim, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, prezesem zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o., rozmawia Janusz Grobicki.

Z Mirosławem Jakowieckim, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, prezesem zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o., rozmawia Janusz Grobicki.

Dlaczego faktoring nie powinien być utożsamiany z windykacją?

– Po pierwsze, faktoring to usługa o odmiennej specyfice. Polega na nabywaniu i finansowaniu przez faktora bezspornych wierzytelności handlowych, a także na zarządzaniu tymi wierzytelnościami. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca po dokonaniu sprzedaży z odroczonym terminem płatności przesyła do firmy faktoringowej fakturę i dokumenty potwierdzające dostawę towaru. Następnie ona wypłaca dostawcy uzgodnioną kwotę (zaliczkę) np. 80 proc. faktury brutto, potrącając koszt faktoringu. Pozostałą część faktury rozlicza w momencie, kiedy odbiorca – dłużnik zrealizuje całą płatność. Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowana większość odbiorców z uwagi na dyscyplinującą rolę faktoringu realizuje zapłatę w terminie płatności. To oznacza, że windykacja jako usługa występuje bardzo rzadko. Dlatego dla większości firm główną korzyścią korzystania z faktoringu jest płynne finansowanie sprzedaży poprzez znaczne skrócenie rotacji należności. W sytuacji, kiedy zdarzy się, że odbiorca zwleka ze swoją zapłatą, faktor podejmuje określone w umowie działania zmierzające do odzyskania należności.t

Co to za działania?

– Forma tych działań jest uzależniona od kształtu produktu (faktoring pełny czy niepełny) oraz od indywidualnych uzgodnień z przedsiębiorcą. W pierwszej kolejności firma faktoringowa wykonuje telefony monitujące, wysyła ponaglenia do zapłaty albo wezwania do spłaty odsetek. Zdecydowana większość upominanych odbiorców reguluje swoją płatność w ciągu 30 dni po terminie płatności. Tak naprawdę tylko w skrajnych przypadkach wierzytelności są odzyskiwanie drogą sądową przez faktora lub firmę ubezpieczeniową. Po drugie, faktoring spełnia zupełnie inną funkcję niż windykacja. Patrząc na charakter usługi, łatwo zauważyć, że faktoring w doskonały sposób zapobiega powstawaniu przeterminowanych wierzytelności. Analiza historii rozrachunków i zwyczajów płatniczych odbiorców, weryfikacja sytuacji finansowej oraz informacji pochodzącej z rynku na temat odbiorców, dostosowanie poziomu finansowania do faktycznie realizowanej kwoty obrotów oraz kontrola i monitoring spłat – to działania prewencyjne prowadzone przez faktora. Dostawca, posiadając informacje na temat niepokojących zachowań albo rosnących oczekiwań odbiorcy, może zareagować szybko i zdecydować o przyszłej współpracy z niepewnym partnerem handlowym. Windykacja nie daje takich możliwości, bo pojawia się dopiero wtedy, kiedy trzeba odzyskać dług, a więc już po fakcie. Nierzadko należność jest wówczas bardzo trudna do odzyskania. Branży faktoringowej zależy więc na tym, aby w powszechnej świadomości przedsiębiorców upowszechniło się przekonanie, że faktoring to nie obrót niespłaconymi długami, ale usługa która zapewnia płynne finansowanie działalności, pozwala zmniejszyć ryzyko niewypłacalności odbiorców, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: