Windykacja należności i faktoring: Czynniki makroekonomiczne mające wpływ na dochodzenie należności hipotecznych

BANK 2012/02

Polska gospodarka w 2011 r. obroniła się przed recesją i spadkiem popytu wewnętrznego. Makroekonomiczne aspekty znacząco nie wpłynęły w sposób negatywy na płynność finansową przeciętnego kredytobiorcy hipotecznego. Nastąpił wzrost płac, przy nikłym wzroście bezrobocia i niskiej inflacji. W 2011 r. gospodarce towarzyszyły jednak również dwa negatywne zjawiska; spadła dynamika przyrostu oszczędności i pogorszył się wskaźnik optymizmu konsumentów (WOK), monitorowany przez IPSOS. Nadal utrzymuje się wysoki kurs franka szwajcarskiego i euro, a im wyższe kursy tych najpopularniejszych walut udzielonych kredytów hipotecznych, tym bardziej dotkliwe mogą być skutki utraty płynności finansowej przez kredytobiorców zarówno dla nich samych, jak i dla kredytodawców.

Michał Korgol,
Paweł Śladowski Partnerzy z Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Obecnie do pogorszenia się warunków dochodzenia należności zabezpieczonych hipotekami przede wszystkim jednak przyczynia się pogrążający się w bessie rynek nieruchomości. Z największą nadpodażą mieszkań w ub. roku mieliśmy do czynienia w Warszawie. Obok niej wysoka nadpodaż dotknęła także inne największe aglomeracje – Kraków, Wrocław, Łódź i Katowice. Szacunkowo metr kwadratowy powierzchni taniał w ubiegłym roku na rynku od 100 do 300 zł kwartalnie. W reakcji na nadpodaż mieszkań w 2009 i 2010 r. wiele inwestycji deweloperskich z lat poprzednich nie zostało jeszcze wystawionych na sprzedaż. Ich pojawienie się na rynku spowodować może w tym roku jeszcze większą dynamikę spadku cen za mieszkania.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: