Windykacja należności i faktoring: Dentyści finansów

BANK 2012/02

Z Anną Gawęską-Dąbrowską, prezesem firmy ULTIMO, rozmawia Wojciech Grabarek

Z Anną Gawęską-Dąbrowską, prezesem firmy ULTIMO, rozmawia Wojciech Grabarek

Kim jest windykator?

– Odpowiadając, posłużę się porównaniem windykatora do stomatologa. Jeden i drugi zawód jest trudny w odbiorze społecznym. Obydwa nie zawsze są lubiane i szanowane, ale pełnią ważną funkcję w codziennym życiu. Profesjonalnie wykonywane, rozwiązują problemy, które często narastają, są zaniedbane i wstydliwe. My, windykatorzy, też przywracamy uśmiech i nazywamy siebie „dentystami finansów”.

Na czym polega pomoc firm windykacyjnych w rozwiązywaniu problemów?

– Windykacja pomaga rozwiązać problemy mogące się pojawić w każdej małej czy dużej firmie. Poprzez usługi windykacyjne udrażniamy zatory w spływie zobowiązań, a poprzez zakupy wierzytelności poprawiamy strukturę bilansu i wspieramy płynność finansową. Posiadamy wiedzę ekspercką dotyczącą prognozowania odzysków portfeli o różnym przeterminowaniu. Dysponujemy środkami na inwestycje w portfele. Jako wierzyciele wtórni działamy zgodnie z przyjętymi standardami w branży, m.in. zasadami dobrych praktyk windykacyjnych i pomagamy osobom zadłużonym wyplątać się z ciążących zobowiązań. Jesteśmy zwolennikami proklienckich metod współpracy, takich jak: ugody, zawieszenia i raty. Podobnie jak firmy działające w innych branżach, stosujemy promocje, przeceny, a nawet mamy program lojalnościowy dla regularnie spłacających zadłużenie, z nagrodami rzeczowymi. ULTIMO działa na rynku od ponad 10 lat i specjalizuje się w kupowaniu portfeli wierzytelności konsumenckich – głównie od banków i firm telekomunikacyjnych. Mamy więc doświadczenie w tym, komu i jak pomagać.

Jak wygląda współpraca banków sprzedających wierzytelności i firm windykacyjnych?

– Choć sektor finansowy ma największy udział w rynku sprzedawanych wierzytelności, to niewiele podmiotów jeszcze prowadzi regularną sprzedaż zobowiązań przeterminowanych oraz nie traktuje jej jako naturalnego etapu procesu zarządzania wierzytelnościami. Sprzedający nie dzielą się również z inwestorami informacjami o swoich planach w tym zakresie, a to są między innymi elementy dojrzałego rynku obrotu wierzytelnościami. W tę stronę podąża polski rynek, chociażby przez to, że coraz więcej instytucji wdraża transparentne zasady procesów sprzedaży, aukcji i składania ofert, czy poszerza zakres informacji o poszczególnych wierzytelnościach przekazywanych do wyceny.

Uważam, że przyszłością dla branży są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: