Windykacja należności i faktoring: E-sąd odzyskuje rzeczywiste pieniądze

BANK 2012/02

Teleinformatyka jest wykorzystywana nie tylko do dokonywania przelewów drogą elektroniczną czy wystawiania towarów w sklepach internetowych, ale coraz częściej do windykacji niespłaconych zobowiązań.

Teleinformatyka jest wykorzystywana nie tylko do dokonywania przelewów drogą elektroniczną czy wystawiania towarów w sklepach internetowych, ale coraz częściej do windykacji niespłaconych zobowiązań.

Marcin Złoch

W ciągu ostatniego roku kwota niespłaconych zobowiązań Polaków wzrosła o 42 proc. do blisko 35,5 mld zł – wynika z najnowszego raportu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Liczba osób, które zalegają ze zobowiązaniami przekroczyła 2 mln. Autorzy raportu zwracają uwagę na coraz wyższe średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika. Jeszcze na początku 2011 r. nieznacznie przekraczało 13 tys. zł, a na koniec minionego roku przekroczyła 17 tys. zł. Zatem zaledwie w ciągu 12 miesięcy średnie zaległe zadłużenie wzrosło o 35 proc. Specjalne miejsce w raporcie poświęcono kredytom mieszkaniowym. Wbrew wielu komentarzom pojawiającym się w mediach w ostatnich miesiącach, sytuacja kredytobiorców wygląda co najmniej dobrze. Portfel kredytów zagrożonych wprawdzie wzrósł w trakcie minionego roku, ale nadal jest na niskim i bezpiecznym poziomie 1,6 proc. dla kredytów walutach obcych i 3,3 proc. dla kredytów w złotówkach. Ogólna wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 6,9 mld zł.

EPU z odsieczą

Jednym ze sposobów na zwiększenie ściągalności niespłaconych zobowiązań może okazać się elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU). Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego cywilne postępowanie o charakterze fakultatywnym, bo sprawa toczy się w tym postępowaniu tylko jeśli powód zdecyduje się złożyć pozew drogą elektroniczną, funkcjonują od początku 2010 r. W założeniach EPU ma na celu odciążenie sądów w sprawach drobnych roszczeń pieniężnych wnoszonych masowo. Składanie pozwów do sądu przez internet dotyczy wyłącznie postępowania upominawczego. W Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, który rozpatrywał pozwy wnoszone elektronicznie bez względu na wartość przedmiotu sporu, a swoją właściwością obejmował całą Polskę. Od 1 stycznia 2011 r., elektroniczne postępowanie upominawcze toczy się przed VI Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

W przeciwieństwie do postępowania zwykłego, w którym pisma wnoszone są tradycyjnie przez złożenie ich w sądzie bądź wysłanie pocztą, w EPU pozew można wnieść zza biurka. Aby jednak to zrobić, powód, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca, powinien posiadać aktywne konto użytkownika w serwisie e-sądu oraz dysponować ważnym certyfikatem, za pomocą którego złoży tzw. podpis elektroniczny. Akta sprawy prowadzi się w formie elektronicznej i w takiej też postaci podlegają udostępnianiu stronom. Nakaz zapłaty w EPU ma postać elektroniczną. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się wnieść pozew elektronicznie, wówczas każde następne pismo również musi złożyć w takiej formie. Niezachowanie tego warunku sprawia, że pismo wniesione w inny sposób nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Co ważne, wnosząc pozew nie załącza się pełnomocnictw, dowodów, ani innych dokumentów, trzeba je jedynie opisać. W związku z tym nie powstaje również obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Warunkiem skutecznego złożenia pozwu, oprócz opatrzenia go podpisem elektronicznym, jest również dokonanie opłaty, która wynosi 1,25 proc. wartości przedmiotu sporu (dochodzonej sumy pieniężnej), ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: