Windykacja należności i faktoring: Prosperity w windykacji?

BANK 2012/02

W ciągu minionych kilku lat branża windykacyjna zmieniła oblicze, stając się profesjonalnym graczem rynku usług finansowych. Banki, przekazując windykację należności na zewnątrz, mogą unikać ryzyk wizerunkowych.

W ciągu minionych kilku lat branża windykacyjna zmieniła oblicze, stając się profesjonalnym graczem rynku usług finansowych. Banki, przekazując windykację należności na zewnątrz, mogą unikać ryzyk wizerunkowych.

Bohdan Szafrański

Sektor dba, by stosować się w ramach działań windykacyjnych do wysokich standardów etycznych. Wiele z nich poddaje się systematycznie audytowi etycznemu prowadzonemu przez zewnętrzne firmy. Dla głównych graczy z branży, wprowadzone w życie 6 czerwca 2011 r. kary za tzw. stalking z agrożony k arą n awet d o 1 0 lat więzienia, nie miały znaczącego wpływu na działalność. Na pewno w myśl nowych przepisów ryzykowne jest np. zbyt częste kontaktowanie się z dłużnikiem przez: telefony, listy, SMS-y, maile czy wizyty windykatora w jego domu. Z informacji napływających z rynku wynika, że kłopoty z nowym prawem mają raczej mniejsze firmy windykacyjne. Duże mają wdrożone procedury i zasady windykacji określające sposoby i częstotliwość kontaktów z dłużnikami.t

Bank jako instytucja zaufania publicznego musi w szczególny sposób dbać o swój wizerunek, a nie zawsze ma możliwość odpowiedniego zorganizowania własnego działu windykacji (zwłaszcza mniejsze instytucje). Trudno też wdrożyć wyspecjalizowane zaawansowane systemy informatyczne wspomagające nadzór nad wierzytelnościami i kontaktami z dłużnikami. Z drugiej strony firmy windykacyjne mogą wykazać się lepszą skutecznością w odzyskiwaniu należności od klientów. Skuteczność w prowadzeniu windykacji to efekt nowoczesnego zaplecza, na które składają się profesjonalne call center i zautomatyzowane systemy kontaktu z dłużnikiem za pomocą wielu kanałów w tym listów, poczty elektronicznej i kontaktów przez telefon. Rola, jaką ma do spełnienia branża windykacyjna na rynku finansowym w okresie gorszej koniunktury, jest znacząca. Poprzez swoje działania może mocno ograniczać straty sektora bankowego. Przewiduje się, że przez najbliższe kilka lat branża będzie szybko się rozwijać. Z analizy portfeli związanych z kredytami hipotecznymi wynika, że po około pięciu latach pogarszają się ich oceny. Ponieważ masowe były zawierane przed okresem spowolnienia, trzeba przewidywać, że w ciągu roku, dwóch lat znacząco wzrośnie liczba kredytów spłacanych nieregularnie.

Na pewno w najbliższych kilku latach problem windykacji należności, zwłaszcza w bankach obsługujących klientów detalicznych, będzie narastał. Rozwiązaniem bardziej racjonalnym ekonomicznie niż rozbudowa własnych działów windykacyjnych może być outsourcing.

Rafał Hermański
członek zarządu Polskiego Związku W indykacji

Rynek według wszelkich analiz będzie się pogłębiał, a banki wystawią na sprzedaż jeszcze większy portfel wierzytelności. Swoje odzwierciedlenie znajdzie wysoki przyrost należności banków z tytułu udzielanych kredytów głównie z powodu wzrostu sprzedaży nieruchomości (zwłaszcza w 2010 r.), ale również zmiany kursu waluty polskiej względem – w pierwszej kolejności – franka szwajcarskiego i euro. Istotny jest też dynamiczny wzrost wielkości portfela kredytów konsumenckich, których rynek w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Mimo zaostrzenia polityki kredytowej – banki są bardziej ostrożne w rozwoju akcji kredytowych – sektor bankowy odczuwa i będzie odczuwał skutki spowolnienia gospodarczego. Widoczny staje się też trend sektora bankowego do szybszego zbywania pakietów wierzytelności na rynek obrotu wierzytelnościami do wtórnej windykacji.

Dwucyfrowy wzrost

Integral Collections oceniała na początku 2011 r., że w minionym roku wartość naszego rynku windykacji wynosiła od 16 do 17,5 mld zł, a w 2014 r. osiągnie 22,5 mld zł. Po okresie kryzysu, aktualne jest pytanie, czy firmy windykacyjne utrzymają wzrost dwucyfrowy, jak dotychczas. Na pewno dużym problemem w naszej gospodarce są zatory płatnicze i nieregulowanie zobowiązań przez firmy. Według danych podanych przez Rafała Hermańskiego z Polskiego Związku Windykacji (PZW) struktura segmentowa rynku zarządzania wierzytelnościami w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: