WING 5 – nowoczesna sieć WLAN firmy Motorola

Finanse i gospodarka

WING 5 to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań firmy Motorola Solutions, które w oparciu o standardy IEEE 802.11n i 802.11ac, wykorzystuje wszystkie zalety technologii WLAN.

WING 5 to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań firmy Motorola Solutions, które w oparciu o standardy IEEE 802.11n i 802.11ac, wykorzystuje wszystkie zalety technologii WLAN.

Rozbudowana architektura systemu w połączeniu z wygodnym (intuicyjnym)  interfejsem użytkownika w znacznym stopniu podnosi poziom usług sieciowych, bezpieczeństwa oraz mobilności, gwarantując lepszy routing oraz elastyczność sieci. WING 5 zapewnia eliminację efektu "wąskiego gardła" w kontrolerze bezprzewodowym a także brak opóźnień podczas korzystania z aplikacji głosowych, oglądania filmów czy przesyłania dużych pakietów danych. Szeroki wybór  punktów dostepowych i wygodna konfiguracja sprawiają, że do budowy sieci wykorzystuje się mniej urządzeń a całe jej uruchomienie zabiera znacznie mniej czasu. Motorola proponuje prostsze, tańsze rozwiązanie zapewniające większa wydajność, lepszą funkcjonalność a przez to większą satysfakcję użytkownika.

Podstawową zaletą systemu WING ( Wireless Next Generation)  Motoroli jest jego jednolitość. Nawet najprostszy punkt dostepowy ( access point) daje możliwość zbudowania profesjonalnej sieci radiowej klasy enterprise. Skalowalność pozwala na konfigurację WLAN "w locie" zarówno dla małego biura jak i rozległej sieci oddziałów z nieograniczoną ilością punktów dostepowych, przy zachowaniu pełnej wydajności dla urządzeń mobilnych.

System WING firmy Motorola pozwala  na konfigurowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń sieciowych zgodnie z najnowszymi trendami. Zapewnia łatwe uruchamianie takich usług jak dostęp dla gości (captive portal) czy  BOYD (Bring Your Own Device), pozwalający pracownikom na łatwy i bezpieczny dostęp do strategicznych zasobów firmy z własnych urządzeń mobilnych.

W celu przybliżenia zalet systemu WING 5 możemy zobrazować infrastrukturę  przykładowej firmy X, która  w swej głównej siedzibie zajmuje 3 piętra budynku. Dla prawidłowego działania sieci, zainstalowano w nim 45 access pointów zarządzanych lokalnie przez kontroler sieci bezprzewodowych. Oprócz tego, firma ma 16 oddziałów na terenie całego kraju. W każdym z nich znajduje się od 1 do 5 punktów dostępowych, również zarządzanych przez umieszczony w centrali kontroler. Dzięki funkcji wirtualnego kontrolera, jeden z punktów dostępowych przejmuje na siebie funkcję przechowywania konfiguracji co pozwala na utrzymanie sparwnego działania sieci w przypadku awarii połączenia z centralą. W momencie otwierania nowych oddziałów, lub konieczności powiększenia istniejących konfiguracja kolejnych urządzeń odbywa się automatycznie. Wystarczy podłączyć accesspointy do lokalnej sieci LAN. Urządzenia ustawią się same, zgodnie z profilami stworzonymi na centralnym kontrolerze. Taka konfiguracja pozwala na oszczędzenie czasu i nakładów niezbędnych do prawidłowego uruchomienia sieci bezprzewodowej zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy. Eliminuje również różnice i błędy wynikające z ręcznego konfigurowania dużej ilości sieci przez różne osoby i w różnym czasie.

Zalety sustemu bezprzewodowego WING:

  • Obługa większego ruchu sieciowego dzięki bezpośredniemu routingowi realizowanemu nawet przez "cienkie" punkty dostępowe.
  • Utrzymanie działania usług sieciowych w czasie awarii: stała lokalna priorytyzacja QoS, stałe uwierzytelnianie, mechanizmy bezpieczeństwa, a także ruch mimo awarii poprzez zapasowe połączenia 3G.
  • Dynamiczna naprawa  z pomocą SMART RF, zapewniająca trwały zasięg i dostępność sieci mimo awarii jednego lub wiecej punktów dostępowych.
  • Konfiguracja "out of box" dzięki profilom przypisanym do lokacji lub urządzenia AP konfigurują się w locie po wpieciu do istniejącej infrastruktury.

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: