Wiosna – gorący sezon” dla kredytów budowlanych

Finanse i gospodarka

Wiosna to tzw. „gorący sezon” dla kredytów budowlanych czyli przeznaczonych na budowę domów. Aby móc ubiegać się o taki kredyt, trzeba przede wszystkim być właścicielem działki, na której ma być zlokalizowana inwestycja. Należy także posiadać pozwolenie na budowę (zamiennie ze zgłoszeniem - według nowelizacji Prawa budowlanego od lipca 2015 roku). W niektórych bankach możliwe jest też sfinansowanie zakupu działki i budowy domu w ramach jednego kredytu.

Na co zwrócić uwagę wybierając projekt?

Z kredytowego punktu widzenia jednym z najbardziej istotnych parametrów jest powierzchnia budowanego domu. Niektóre banki zwracają uwagę wyłącznie na powierzchnię użytkową, inne zaś na całkowitą powierzchnię realizowanej inwestycji. Parametr ten ma znaczenie przy określaniu minimalnych kosztów budowy. Zdecydowana większość banków określa minimalny koszt budowy poprzez „m2” domu, weryfikując tym samym czy wnioskowany kredyt budowlany – wraz z posiadanym wkładem własnym klienta – pozwoli na zakończenie inwestycji tzn. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jeśli kwoty te według oceny banku okażą się niewystarczające, bank może zaproponować udzielenie wyższej kwoty kredytu, jednak czasem zdarza się, że w takiej sytuacji bank odmawia finansowania inwestycji.

„Kręgosłup” kredytu budowlanego

Podstawowym dokumentem, który ma najważniejszy wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu jest kosztorys prac budowlanych. Na jego podstawie bank szacuje czy inwestycja ma szansę zostać zrealizowana oraz określa harmonogram i wysokość wypłacanych transz na budowę. Banki mają określone różne wzory takich kosztorysów i dokładne wymagania dotyczące podziału całkowitej kwoty kredytu na poszczególne etapy inwestycji. Dostarczenie tych dokumentów sprawia najwięcej trudności klientom, ale doświadczony doradca pomaga w ich uzupełnieniu, dodatkowo negocjując z bankiem.

Wypłata i spłata kredytu

Kredyt budowlany wypłacany jest w transzach, których wysokość wynika ze złożonego w banku kosztorysu prac budowlanych. W czasie wypłaty transz, kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do spłaty odsetek od wypłaconej kwoty, zaś pełną spłatę rat kapitałowo – odsetkowych rozpoczyna najwcześniej po całkowitej wypłacie kredytu. Na wypłatę kredytu
i realizację budowy banki najczęściej wyznaczają 2-letni termin.

Rozliczanie z bankiem

Większość banków uzależnia wypłatę kolejnej transzy kredytu od rozliczenia się z poprzednio wypłaconej kwoty, a rozliczanie następuje zwykle w formie inspekcji upoważnionego pracownika banku. To on potwierdza czy założone w kosztorysie prace budowlane zostały zrealizowane. Prace muszą być potwierdzone również odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Banki odeszły już od potwierdzania prac fakturami na zakup materiałów i/lub robociznę.

Kredyt budowlany jest postrzegany jako jeden z najbardziej skomplikowanych produktów bankowych na rynku, zarówno na etapie wyboru banku, złożenia dokumentacji jak i jego wypłaty. Warto przy wyborze kredytu budowalnego skorzystać z porady doradcy, który przejmie część obowiązków na siebie, ułatwiając całą procedurę, a także negocjując z bankiem parametry cenowe kredytu.

Anna Krzyżewska
Open Finance SA

Udostępnij artykuł: