Witold Morawski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank BPS Grupa BPS

Witold Morawski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Członek Rady Nadzorczej Bank BPS Grupa BPS

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2017-2021.

Udostępnij artykuł: