Witold Walkowiak

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu WARTA S.A.

Fot. WARTA S.A.

Wiceprezes Zarządu WARTA S.A.

Jest absolwentem SGH, doktorem nauk ekonomicznych, stypendystą Fulbright'a.

Karierę rozpoczął w Instytucie Finansów, następnie pracował w Ministerstwie Finansów. Był Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym, wiceprezesem Zarządu Banku BPH oraz CitiBanku Handlowym. Pełnił funkcję członka zarządu w PZU, a następnie był dyrektorem finansowym Pionu Europejskiego Eureko B. V.

Od początku 2009 roku kierował pracami Komisji Ekonomiczno-Finansowej Polskiej Izby Ubezpieczeń a od stycznia do końca września 2010 roku był wiceprezesem zarządu PIU.

W styczniu 2011r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu w TUiR WARTA S.A. i członka zarządu TUnŻ WARTA S.A.

Źródło: WARTA S.A.
Udostępnij artykuł: