Wkrótce dodatkowy dzień wolny od pracy, ale… nie dla wszystkich

Firma / Mój plan emerytalny

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w wolną dla pracowników sobotę. W przyszłym roku będzie musiał to zrobić już styczniu.

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w wolną dla pracowników sobotę. W przyszłym roku będzie musiał to zrobić już styczniu.

#MałgorzataJankowska:, Obowiązujące w Polsce święta wymienia ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). W przyszłym roku z trzynastu tam wymienionych tylko jedno -święto Trzech Króli -wypada w sobotę (6 stycznia).

Co do zasady pracownik powinien pracować przeciętnie 5 dni w tygodniu. Oznacza to, że w tygodniu obok niedzieli, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy przysługuje mu jeszcze jeden dzień wolny, właśnie z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Z reguły jest to sobota, ale nie zawsze. Są, bowiem firmy, w których dniem takim jest inny dzień tygodnia np. poniedziałek (pracownik pracuje wtedy od wtorku do soboty).

Gdy święto wypada w dzień wolny

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (art. 130 §2 K.p.). A zatem gdy święto wypada w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy (np. w sobotę) pracodawca ma obowiązek dać pracownikowi dodatkowy dzień wolny w okresie rozliczeniowym, w którym to święto wypada. Sobota, będąca dniem świątecznym, jest, bowiem w takiej sytuacji dniem wolnym z tytułu święta, a nie dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Gdyby, zatem pracodawca nie oddał pracownikowi dnia wolnego pracownik w danym okresie rozliczeniowym świadczyłby pracę o jeden dzień za dużo. Spowodowałoby to też naruszenie zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i wystąpienie godzin nadliczbowych średniotygodniowych. 

Termin wolnego do ustalenia

Osoby pracujące od poniedziałku do piątku w zamian za tegoroczne święto Trzech Króli dostaną, zatem inny dzień wolny od pracy. Dla osób pracujących w innym rozkładzie np. od wtorku do soboty święto to wypadnie w zwykły dzień roboczy a zatem żadna rekompensata z tego tytułu nie będzie im się należała.Termin dodatkowego dnia wolnego co do zasady wyznacza pracodawca. Niektórzy szefowie, chcąc iść na rękę załodze dają im jednak prawo wyboru, kiedy chcą z takiego dnia skorzystać. Jest to jednak tylko dobra wola pracodawcy, żadne przepisy go bowiem do tego nie zmuszają. Przy czym bez znaczenia jest czy dzień ten pracownik odbierze przed świętem czy po nim. Istotne, aby było to w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym święto występuje.

Choroba pracownika

Może się zdarzyć, święto wypadające w wolną dla pracownika sobotę przypadnie w trakcie jego choroby. W takiej sytuacji pracodawca ma również obowiązek wyznaczenia pracownikowi za to święto innego dnia wolnego od pracy. Inaczej jest, gdy pracownik był nieobecny w pracy, np. z powodu choroby, w dniu wyznaczonym, jako dzień wolny za święto przypadające w sobotę, wówczas, bowiem kolejny, inny dzień wolny mu się już nie należy. 
Udostępnij artykuł: