Władza dla ludu: Big Data dla każdego

Finanse i gospodarka

Big Data jest obecne wszędzie. Od szpitali, przez szkoły, przedsiębiorstwa, aż po twój ulubiony sklep na rogu, ludzie na całym świecie odkrywają potencjał Big Data. Piszą o tym gazety, a blogerzy umieszczają wpisy na swoich blogach.

Big Data jest obecne wszędzie. Od szpitali, przez szkoły, przedsiębiorstwa, aż po twój ulubiony sklep na rogu, ludzie na całym świecie odkrywają potencjał Big Data. Piszą o tym gazety, a blogerzy umieszczają wpisy na swoich blogach.

Wydawane są książki i pisane są prace badawcze. Firmy myślące przyszłościowo, które czytają te gazety, blogi, prace badawcze i książki, skupiają się na gromadzeniu i przechowywaniu każdego możliwego fragmentu danych. Według ostatnich badań firmy Gartner, 42 procent liderów IT zainwestowało już w technologię Big Data lub planuje to zrobić w ciągu najbliższego roku.

W całym tym szumie związanym z Big Data, firmy często zapominają o istotnych korzyściach z niego płynących. Jedną rzeczą jest gromadzić i przechowywać dane, a inną analizować je i wykorzystywać. Prawdziwa wartość dla firmy pochodzi z właściwego zrozumienia danych i ich drobiazgowej analizy, która dzieli je pod kątem dalszej przydatności. Na chwilę obecną wiele firm dopiero powoli wprowadza rozwiązania, których naprawdę potrzebują, aby najlepiej wykorzystać zgromadzone informacje. 

Wąskie gardło Big Data

Gdy firmy zdadzą sobie sprawę ze znaczenia dogłębnej analizy, stają przed zadaniem określenia właściwych działań, które pozwolą na uzyskanie najlepszego wglądu w dane. Wiele firm tworzy w tym celu małe zespoły doświadczonych specjalistów, którzy przedzierają się przez wielkie ilości danych i wybierają te najbardziej przydatne. Takie rozwiązanie tworzy wąskie gardło Big Data - niewielka grupa "ekspertów" analizuje dane i wysyła swoje spostrzeżenia do użytkowników biznesowych. Proces ten rzadko kiedy odbywa się w czasie rzeczywistym, zmniejszając tym samym aktualność oraz wartość danych, nie dając ostatecznie pracownikom informacji, które są dla nich przydatne. W czasie, gdy raport jest jeszcze sporządzany, dane zmieniają się, a jego ustalenia stają się nieaktualne.

Czy jest to naprawdę najbardziej skuteczny sposób na dostarczenie pracownikom danych? Jak Big Data może otwierać drzwi ludziom, którzy na co dzień podejmują kluczowe decyzje biznesowe? Czy nie lepiej umożliwić pracownikom, którzy będą korzystać z tych danych, samodzielnego dokonywania analiz? 

Poznaj siłę platformy Business Discovery, stawiającej użytkownika w centrum Big Data

Platforma Business Discovery jest formą samoobsługowego Business Intelligence (BI), który umożliwia osobom decyzyjnym monitorowanie i reagowanie w czasie rzeczywistym na zjawiska zachodzące wewnątrz biznesu i mające na niego bezpośredni wpływ. Dostarczane poprzez łatwe w użyciu aplikacje, ułatwiające współpracę przy podejmowaniu decyzji w ramach całej firmy, rozwiązania Business Discovery są szybkie, lekkie, nastawione na kooperację i mobilne.

Rozwiązania te wyprzedzają tradycyjne narzędzia BI, które są statyczne i przywiązane do raportów oraz dashboardów, ograniczających użytkownika do korzystania z predefiniowanego zestawu filtrów. Dzięki platformie Business Discovery użytkownik może dostosować rozwiązanie do własnych potrzeb, zoptymalizować czas spędzony na korzystaniu z niego i może mieć pewność, że uzyskał najbardziej wartościowy wgląd w dane.

Nie oznacza to, że firmy muszą zapomnieć o wszystkich dotychczasowo przechowywanych danych, gdyż platforma Business Discovery analizuje nie tylko dane, które przepływają w czasie rzeczywistym. Gartner przewiduje, że do roku 2015, 30 procent projektów analitycznych dostarczy wnioski w oparciu o ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane. Platforma Business Discovery pozwala na unikalną możliwość jednoczesnego przeszukiwania ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych i danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy biznesowi mają pewność, że widzą cały obraz, a nie tylko jego wycinek. Ułatwia również zidentyfikowanie małych fragmentów danych, które są najważniejsze, co może być trudne, w sytuacji gdy mamy do czynienia z terabajtami informacji. Wszystkie dane są ze sobą połączone i powiązane, dając użytkownikom możliwość szybkiego określenia korelacji i ich wykorzystania.

Współpraca jest kolejnym kluczowym elementem aktywizującym efektywność użytkowników biznesowych. Większość narzędzi BI wpędza użytkowników w pułapkę sztywnych tabel i wykresów, ograniczając współdziałanie zespołów. Użytkownicy muszą być w stanie zagłębić się w dane bez konieczności tworzenia nowych wizualizacji za każdym razem, gdy zmienia się  jakikolwiek komponent danych  i muszą mieć możliwość płynnego dzielenia się tymi informacjami z innymi członkami swojego zespołu. Dzięki platformie Business Discovery, zespoły mogą dzielić się spostrzeżeniami w czasie rzeczywistym lub w wybranym przez siebie momencie poprzez udostępnianie własnych notatek. Funkcja ta jest szczególnie istotna dla globalnie działających zespołów, które muszą pozostawać stałym w kontakcie.

Business Discovery w świecie rzeczywistym

Firmy na całym świecie wykorzystują platformę Business Discovery, aby zapewnić większe możliwości wykorzystania zbieranych każdego dnia danych pracownikom. Przykładowo jedna z sieci pizzerii chciała zidentyfikować pozycje menu, które nie cieszyły się popularnością i wymagały usunięcia z karty dań. Mając świadomość, że produkty będą różniły się w zależności od lokalizacji lokalu, firma wdrożyła rozwiązania Business Discovery do każdej z 500 swoich restauracji w całym kraju. Dzięki temu rozwiązaniu, menadżer każdej pizzerii był w stanie przeanalizować miliony transakcji w celu identyfikacji, które pizze sprzedają się najsłabiej. Platforma Business Discovery umożliwiała również współpracę z innymi lokalami tej sieci w okolicy, aby można było porównywać wyniki analiz. Ostatecznie firma szybko zidentyfikowała nierentowne elementy menu i wycofała je z oferty, oszczędzając przy tym pół miliona dolarów.

Opieka zdrowotna jest kolejną branżą, która znajduje się w czołówce wykorzystania Big Data i Business Discovery w swoich codziennych działaniach. Jeden ze szpitali chciał zwiększyć ilość przeprowadzanych operacji na oddziale pediatrycznym bez konieczności rozbudowy ośrodka. Używając platformy Business Discovery, szpital był w stanie zidentyfikować nieefektywne działania w procesie przeprowadzania operacji, uzyskując dodatkowy dzień tygodniowo na dokonywanie kolejnych operacji.  W ciągu dwóch lat od wdrożenia szpital był w stanie przeprowadzić ponad 250 dodatkowych operacji rocznie.

Oba te przykłady pokazują jak platforma Business Discovery może zamienić wgląd w dane na oszczędność czasu i pieniędzy w konkretnej branży, poprzez wybranie najistotniejszych fragmentów danych spośród milionów. Kluczem jest udostępnienie danych właściwym użytkownikom czyli takim, którzy faktycznie podejmują decyzje. Dzięki temu w prosty i intuicyjny sposób mogą oni zidentyfikować, co jest najważniejsze dla ich firmy.

Big Data jest dla wszystkich

Codziennie generujemy coraz więcej danych, które potrzebują właściwego zrozumienia i analizy, żeby można było właściwie je wykorzystać w biznesie. IDC przewiduje, że rynek analiz biznesowych, który obejmuje również Business Intelligence, wzrośnie o ponad 14 procent do roku 2016. Big Data żyje, oddycha i nieustannie się zmienia. Jeżeli Big Data ma faktycznie dostarczać wartościowe informacje, nie może czekać na ekspertów. Nie może czekać na 100 stronicowe raporty. Wyposażając użytkowników biznesowych w odpowiednie rozwiązania, Big Data może pomóc firmom stworzyć lepszy model biznesu na szeroką skalę, zidentyfikować wydarzenia, których w innym przypadku by nie zauważyli oraz dostarczyć informacje o trendach, które mogą pomóc stworzyć przewagę konkurencyjną.

Marcin Mazur
Dyrektor Regionalny na obszar Europy Wschodniej
Grecji i Izraela w QlikTech
producenta QlikView

Udostępnij artykuł: