Właścicielem prawie co trzeciej firmy rodzinnej jest kobieta

Finanse i gospodarka

Prawie jedna trzecia właścicieli firm rodzinnych to kobiety. Firmy rodzinne częściej niż nierodzinne zarejestrowane są w mniejszych miastach, a także na obszarach wiejskich. Wskazuje to na ich powiązanie z „miejscem urodzenia", lokalną społecznością – wynika z badania Konfederacji Lewiatan. W Łodzi obyła się konferencja  pod hasłem „Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016”.

Prawie jedna trzecia właścicieli firm rodzinnych to kobiety. Firmy rodzinne częściej niż nierodzinne zarejestrowane są w mniejszych miastach, a także na obszarach wiejskich. Wskazuje to na ich powiązanie z „miejscem urodzenia", lokalną społecznością – wynika z badania Konfederacji Lewiatan. W Łodzi obyła się konferencja  pod hasłem „Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016”.

- Ale wcale nie oznacza to lokalności w prowadzeniu biznesu. Wiele firm rodzinnych działa nie tylko na  rynku krajowym, ale także za granicą. Przy dzisiejszych możliwościach, które dają nowe technologie, a także przy poprawiającej się infrastrukturze drogowej, lokalność „miejsca zamieszkania" nie stanowi obciążenia, a często jest atutem - rozpoznawalności, niższych obciążeń podatkowych, dostępu do rynku pracy – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Firmy rodzinne w większym stopniu niż nierodzinne budują swoją pozycję konkurencyjną na rynku na jakości produktów i usług, a w mniejszym stopniu  na cenie. Model biznesowy oparty na jakości mówi wiele o przedsiębiorstwie. Wskazuje na dłuższą perspektywę działania, nie koncentrowanie się na minimalizowaniu kosztów, na skłonności (i zdolność) do inwestycji, w tym w innowacje.

Firmy rodzinne nie patrzą na swoją działalność krótkookresowo, dla nich prawdziwą perspektywą jest więcej niż jedno pokolenie. Z tego względu są stabilnymi płatnikami podatków dochodowych (i wszelkich innych),  pracodawcami oraz partnerami w biznesie.

Cykl spotkań  pod hasłem „Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016”  organizują  firmy Deloitte, ABC Czepczyński i Nowy Styl Group, pod patronatem Konfederacji Lewiatan. Ich celem jest integracja lokalnych środowisk firm rodzinnych. Znani przedsiębiorcy opowiadają swoje historie sukcesu i porażek, dzielą się doświadczeniami z prowadzenia biznesu.

Dotychczas konferencje odbyły się w Krakowie, Busku - Zdroju i Łodzi. Kolejne są planowane  we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Krośnie. W ostatnim spotkaniu w Łodzi uczestniczyli Ryszard Prozner, właściciel, twórca potęgi Wieltonu wraz z synami Jakubem i Karolem. Współorganizatorem spotkania był Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Udostępnij artykuł: