Włodzimierz Kiciński na Kongresie Forum Technologii Bankowych 2019: banki przeznaczają coraz mniej środków na innowacje

Powiedzieli / Wydarzenia

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich
Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich na IV Kongresie Forum Technologii Bankowych 2019 Fot. Karol Zapała

Polski sektor bankowy nie odstaje od banków zachodnich i zachowuje jeszcze – choć nie wiadomo, jak długo – zdolność do innowacyjnych rozwiązań, wprowadzania ich stopniowo ku korzyści klientów i własnego biznesu, powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, na Kongresie Forum Technologii Bankowych 2019.

Jednak obciążenia, których banki doświadczają obecnie, takie jak podatek bankowy, opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, niemożność traktowania opłat na BFG jako kosztów uzyskania przychodu, powodują, że w wielu bankach opłaty i obciążenia o charakterze fiskalnym są niemal równe, o ile nie wyższe – w przypadku mniejszych banków – niż koszty nieosobowe.

To powoduje, że banki przeznaczają coraz mniej środków na innowacyjne projekty, bowiem muszą reagować na nowe wyzwania o charakterze regulacyjnym. Ograniczony jest również ich sposób wdrożenia nowych projektów.

Więcej informacji z Kongresu Forum Technologii Bankowych 2019 >>>

Włodzimierz Kiciński

wiceprezes Związku Banków Polskich

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: