Włodzimierz Kocon pierwszym zastępcą prezesa BGK

Kadry

21 marca 2016 r. na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rada Nadzorcza BGK powołała z dniem 23 marca 2016 r. Włodzimierza Kocona na stanowisko wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu BGK.

21 marca 2016 r. na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rada Nadzorcza BGK powołała z dniem 23 marca 2016 r. Włodzimierza Kocona na stanowisko wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu BGK.

Włodzimierz Kocon ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) oraz podyplomowy program MBA na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany z działalnością inwestycyjną i rynkiem nieruchomości. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w PwC, Von der Heyden Group, APP Polska sp. z o. o. oraz Gerald Eve International (Poland) Sp. z o.o. W latach 2007-2013 był związany z PZU Asset Management/TFI PZU, gdzie pełniąc  stanowisko dyrektora Biura Sektora Nieruchomości był odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Grupy PZU na rynku nieruchomości. W 2013 r. pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, współtworząc koncepcję Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz  przygotowywał strategię inwestycyjną spółki zależnej banku i stanął na jej czele jako prezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A. Przed objęciem funkcji wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego był niezależnym doradcą rynku nieruchomości. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomości. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Włodzimierz Kocon obejmie nadzór nad obszarem działalności zleconej w zakresie: programów dopłatowych i przepływowych, zagranicznych należności i zobowiązań Skarbu Państwa, mieszkaniowego budownictwa społecznego oraz  inżynierii finansowej i programów europejskich. Zastąpi na stanowisku Radosława Stępnia odwołanego z dniem 3 marca 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Anna Czyż
rzecznik prasowy
Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: