Włodzimierz Owczarczyk

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

Departamentem Aplikacji Autorskich
Departamentem Eksploatacji Aplikacji
Departamentem Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej
Departamentem Rozwoju Usług IT
Departamentem Zarządzania Systemami Informatycznymi
Departamentem Zarządzania Usługami
Departamentem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (z wyłączeniami)

Udostępnij artykuł: