Włoski kryzys bankowy może oznaczać okazje inwestycyjne na rynkach akcji

Komentarze ekspertów

5-letnie swapy ryzyka kredytowego niezabezpieczonych obligacji Deutsche Bank wzrosły do najwyższego poziomu w historii! Wyższego niż w okresie kryzysu w strefie euro oraz globalnego kryzysu finansowego. Jest to bardzo wyraźny znak, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Wiemy, że Minister Finansów Niemiec Wolfgang Schäuble powiedział, że Berlin bardzo uważnie monitoruje sytuację.

5-letnie swapy ryzyka kredytowego niezabezpieczonych obligacji Deutsche Bank wzrosły do najwyższego poziomu w historii! Wyższego niż w okresie kryzysu w strefie euro oraz globalnego kryzysu finansowego. Jest to bardzo wyraźny znak, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Wiemy, że Minister Finansów Niemiec Wolfgang Schäuble powiedział, że Berlin bardzo uważnie monitoruje sytuację.

Decydenci będą musieli w końcu zdecydować się na nagięcie zasad, ponieważ mechanizm bail-in, którego świadkami byliśmy w przypadku Banco Espirito Santo (mechanizm jest wynikiem unijnej uchwały w sprawie banków), będzie mieć katastrofalne skutki w przypadku włoskiego systemu bankowego, w którym wartość niespłaconych kredytów sięga już 400 miliardów euro. Jeśli dojdzie do bail-inu, podczas którego udziałowcy i kredytodawcy poniosą pełne straty we włoskim sektorze bankowym, to uderzy to w nastroje przedsiębiorców i konsumentów oraz doprowadzi do łagodnej recesji w Europie (ponownie).

Wyjściem z sytuacji byłoby przeprowadzenie operacji podobnej do tej z USA w 2008/9 roku, gdy stworzono dwa oddzielne fundusze. Jeden z nich dokonywał skupu złych kredytów, które następnie przekazywał do podmiotu specjalnego przeznaczenia (SPV). Drugi fundusz bezpośrednio wprowadzał do banków preferowane akcje z wysokim oprocentowaniem (około 10%), tak, aby podatnicy mogli odzyskać choć część pieniędzy. Następnie dokonano rekapitalizacji systemu, co pomogło w przywróceniu do niego zaufania.

Inną opcją, ostatnią deską ratunku, byłoby zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego (ECB), który mógłby bezpośrednio dokapitalizować włoskie banki, kierując się mandatem utrzymania stabilności cen. Należy bowiem pamiętać, że obecnie inflacja zbliża się do zera, a ECB dąży do poziomu dwóch procent. Jeśli kryzys we włoskim sektorze bankowym rozleje się na banki w Niemczech, Hiszpanii, i Francji, to presja deflacyjna znacznie się zwiększy, a ceny konsumpcyjne będą przedmiotem nasilonych wahań. Oznaczałoby to, że ECB musiałby zdecydować się na działania w ramach swojego mandatu utrzymania stabilności cen.

Należy uważnie śledzić włoski sektor bankowy. Naszym zdaniem, sytuacja wokół niego może być wkrótce źródłem zwyżek na europejskich rynkach akcji. Jeśli wkrótce wypracowane zostanie rozwiązanie tego kryzysu, a według mnie będziemy tego świadkami, to pojawią się bardzo interesujące okazje w sektorze finansowym w Europie, a także ogólnie na europejskich rynkach akcji.

Peter Garnry, Saxo Bank

Udostępnij artykuł: