Wniosek KE w sprawie ponownej rejestracji pojazdów

Finanse i gospodarka

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie uproszczenia transferu pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE odzwierciedla obawy, które zostały wcześniej wyrażone przez Insurance Europe oraz Council of Bureaux.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie uproszczenia transferu pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE odzwierciedla obawy, które zostały wcześniej wyrażone przez Insurance Europe oraz Council of Bureaux.

Insurance Europe zależało głównie na tym, aby mieć pewność, że nie będą zagrożone postanowienia zawarte w już istniejących dyrektywach w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności w dyrektywie z 27 października 2009 r. Zgodnie ze stanowiskiem Insurance Europe projekt rozporządzenia opublikowany w dniu 4 kwietnia ułatwia ponowną rejestrację pojazdów zarejestrowanych wcześniej w innym kraju. Ponowna rejestracja wymagana jest w ciągu sześciu miesięcy od wyjazdu z "miejsca stałego pobytu".

We wniosku określono rodzaj danych wymienianych między organami rejestracyjnymi i sposób ich wymiany oraz sytuacje, w których organy te mają prawo odmówić rejestracji w celu przeciwdziałania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Wniosek ma także ułatwić wewnątrzwspólnotowy handel pojazdami używanymi poprzez harmonizację zasad dotyczących tymczasowej rejestracji. Jeśli chodzi o kolejną kwestię dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego opublikowały wspólne sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie eCall - automatycznej usługi powiadamiania o wypadkach, w którą wszystkie nowe samochody mają być wyposażone od 2015 roku. W projekcie sprawozdania znalazły odzwierciedlenie obawy wyrażone przez Insurance Europe podczas marcowego spotkania federacji z głównymi sprawozdawcami. W szczególności zwrócono w nim uwagę na potrzebę zapewnienia konsumentom wyboru i otwarcie platform związanych z dodatkowymi usługami oraz wezwano Komisję do dopilnowania, aby eCall oparta była na platformie umożliwiającej otwarty dostęp. Komisja ma opublikować projekt rozporządzenia w sprawie homologacji typu pojazdu na potrzeby eCall w przyszłym miesiącu.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: