Wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych w KNF

Finanse i gospodarka

PKO Bank Polski złożył wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych do Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to kolejny krok w realizacji nowej strategii w obszarze bancassurance, która przełoży się na lepsze dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów, bardziej efektywną dystrybucję i możliwość osiągania dodatkowych przychodów dla Banku.

PKO Bank Polski złożył wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych do Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to kolejny krok w realizacji nowej strategii w obszarze bancassurance, która przełoży się na lepsze dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów, bardziej efektywną dystrybucję i możliwość osiągania dodatkowych przychodów dla Banku.

- Projekt związany z rozwojem bancassurance jest jednym z ważniejszych elementów nowej strategii PKO Banku Polskiego. Po przejęciu ubezpieczeniowej spółki Nordei kolejnym krokiem w jego wdrożeniu jest utworzenie spółki majątkowej. Zakładamy, iż rozpocznie ona działalność w 2. kwartale przyszłego roku, a do końca 2015 roku niemal całość ubezpieczeń majątkowych będzie pochodziła z zakładu należącego do Grupy PKO. Podtrzymujemy też plany wyboru ubezpieczeniowego partnera strategicznego, jednak nastąpi to najwcześniej w 2015 roku, po analizie wpływu rekomendacji U na rynek  - mówi Paweł Borys, dyrektor ds. strategii i inwestycji w PKO Banku Polskim.

Nowa spółka z Grupy PKO Banku Polskiego będzie ubezpieczać ryzyka w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych.  Produkty majątkowej spółki ubezpieczeniowej będą kierowane do wszystkich grup klientów indywidulanych, a także dla klientów z sektora MSP, których potrzeby ubezpieczeniowe są zbliżone do klientów indywidulanych. Prócz produktów uniwersalnych rozwijane będą także produkty dostosowane do konkretnych potrzeb klientów.

Ubezpieczenia dystrybuowane będą głównie przez szeroką sieć PKO Banku Polskiego, a także w coraz większym stopniu z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Aktualna strategia PKO Banku Polskiego zakłada wdrożenie nowego modelu bancassurance polegającego na utworzeniu w Grupie PKO zakładów ubezpieczeń, jednego oferującego ubezpieczenia na życie, drugiego oferującego usługi w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych, które będą współpracować z Bankiem dostarczając wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe, zapewniające realną ochronę ubezpieczeniową. Strategia w tym zakresie zakłada także możliwość budowy joint venture w przyszłości poprzez sprzedaż 50 proc. udziałów w spółkach strategicznemu partnerowi ubezpieczeniowemu.

Dotychczas Bank współpracował z 12 różnymi zakładami ubezpieczeń, taki model nie pozwalał jednak na osiąganie korzyści, jakie daje posiadanie własnego zakładu lub joint venture ze strategicznym partnerem.

Pełne wdrożenie nowego modelu bancassurance nastąpi w ciągu najbliższych 2 lat. Przyczyni się do istotnego podniesienia atrakcyjność oferty produktów powiązanych z kredytami oraz przede wszystkim ubezpieczeń niezależnych od kredytów, w tym inwestycyjnych, które pomogą budować przewagi w nowych obszarach konkurowania banków o klientów.

W ramach przejęcia aktywów Nordei PKO Bank Polski zakupił spółkę oferującą ubezpieczenia na życie, która od maja działa pod marką PKO Ubezpieczenia. Do końca tego roku prawie całość ubezpieczeń na życie sprzedawanych w sieci Banku pochodzić będzie z PKO Ubezpieczenia. Ponadto, w związku z nowymi regulacjami PKO Bank Polski wdroży do końca roku model agencyjny sprzedaży ubezpieczeń.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: