Wnioski Dobry Start i Rodzina 500+ od 1 lipca online w Banku Millennium

Edukacja / Finanse osobiste

Od 1 lipca klienci banku mogą składać wnioski Dobry start w serwisie bankowości internetowej Millenet. Przyjmowane są też online wnioski na kolejny okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+.

Pixabay.com

Od 1 lipca klienci banku mogą składać wnioski Dobry start w serwisie bankowości internetowej Millenet. Przyjmowane są też online wnioski na kolejny okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+.

Wnioski Dobry Start i Rodzina 500+ od 1 lipca online w @BankMillennium

Dobry Start to program wsparcia, w ramach którego rodziny otrzymają raz w roku, na każde uczące się dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Jest ono przyznawane uczniom do 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do 24 roku życia. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca do 30 listopada br. W Banku Millennium proces  składa się z pięciu kroków, jest prosty i intuicyjny. Kończy się akceptacją kodem SMS i otrzymaniem UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) na adres e-mail.  Po przesłaniu wniosku w Millenecie, status wniosku można sprawdzić w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski.Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”? 300 zł dla każdego ucznia>>

Wypłata świadczenia

W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych do 31 sierpnia br., gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada br., gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.Nie ma możliwości wnioskowania w imieniu innej osoby. Jeżeli gminy klienta nie ma na liście w serwisie bankowości i internetowej, wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania klienta.

Źródło: Millennium Bank

 
Udostępnij artykuł: