Wnioski o płatność z Funduszy Europejskich przekroczyły 100 miliardów złotych

Finanse i gospodarka

Polscy beneficjenci zwrócili się o wypłacenie 100 miliardów złotych dotacji unijnych w programach na lata 2007-13. Faktury dokumentujące wydatki już poniesione w projektach opiewają na 140,7 mld złotych wraz z wkładem krajowym, natomiast wartość dofinansowania unijnego osiągnęła pułap 100 miliardów zł.

Polscy beneficjenci zwrócili się o wypłacenie 100 miliardów złotych dotacji unijnych w programach na lata 2007-13. Faktury dokumentujące wydatki już poniesione w projektach opiewają na 140,7 mld złotych wraz z wkładem krajowym, natomiast wartość dofinansowania unijnego osiągnęła pułap 100 miliardów zł.

W tym tygodniu przekroczony został także próg 70 tysięcy podpisanych umów o dofinansowanie. Realizowane projekty warte są 298,3 mld zł, w tym wkład unijny wynosi 205 miliardów zł. Tym samym rozdzielone jest już 3/4 puli dostępnej na lata 2007-13. Projekty trzeba zakończyć i rozliczyć do końca 2015 roku.

Więcej na: www.mrr.gov.pl/aktualnosci

Udostępnij artykuł: