Wody Polskie inwestują w ekologię

Gospodarka / Samorządy

Ponad 37 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na realizację projektu, który ma poprawić stan ekologiczny wód w rzekach Wisła, Soła i Skawa. Całkowita wartość inwestycji to 44 mln zł. W uroczystym podpisaniu umowy udział wziął wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Rzeka
Rzeka Fot. Pixabay.copm

Ponad 37 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na realizację projektu, który ma poprawić stan ekologiczny wód w rzekach Wisła, Soła i Skawa. Całkowita wartość inwestycji to 44 mln zł. W uroczystym podpisaniu umowy udział wziął wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Całkowita wartość inwestycji to 44 mln zł #ekologia #rzeki @NFOSiGW

– Dzisiejszy projekt to zarówno krok w przyszłość, jak i cofnięcie się do przeszłości. Z jednej strony Wody Polskie będą realizowały projekt, który w przyszłości ma zwiększyć odporność ekosystemu na skutki zmian klimatu, a z drugiej inwestycja przyczyni się do odtworzenia historycznych korytarzy ekologicznych łączących Wisłę z rzekami Sołą i Skawą – powiedziała wiceminister Grzegorz Puda.

Unijne wsparcie

– Działania z zakresu gospodarki wodnej powstają przy wsparciu funduszy europejskich w ramach POIiŚ – podkreślił wiceminister Puda oraz dodał – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) chętnie korzysta ze wsparcia funduszy unijnych. Na realizację czterech projektów z zakresu gospodarki wodnej RZGW Kraków dostało dofinasowanie z UE w wysokości ok. 278 mln zł, uwzględniając dzisiejszą piątą inwestycję kwota ta wzrośnie do ponad 315 mln zł.

Odtworzyć ekosystem

Głównym celem projektu „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” jest poprawa stanu ekologicznego rzek, co pozwoli na ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków wchodzących w skład ekosystemu dolin rzek Soły i Skawy. Inwestycja zakłada budowę nowych oraz modernizację starych przepławek dla ryb, które ułatwią ich bytowanie oraz umożliwią naturalną migrację. Projekt przyczyni się również do przywrócenia spójność sieci obszarów Natura 2000.Prace będą prowadzone na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem Soły i Skawy oraz w dolnej części rzeki Soły. W sumie projekt będzie realizowany na obszarze dwóch województw, trzech powiatów i dziesięciu gmin.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: