Wojciech Ignacok nowym prezesem Tauronu

Kadry

Rada Nadzorcza Tauronu powołała z dniem 15 lipca na stanowisko prezesa Zarządu Wojciecha Ignacoka ‒ podała spółka w komunikacie. Zastąpi on odwołanego ze stanowiska Filipa Grzegorczyka.

Wojciech Ignacok, prezes Zarządu Tauron PE.
Wojciech Ignacok, prezes Zarządu Tauron PE. Źródło: YouTube

Rada Nadzorcza Tauronu powołała z dniem 15 lipca na stanowisko prezesa Zarządu Wojciecha Ignacoka ‒ podała spółka w komunikacie. Zastąpi on odwołanego ze stanowiska Filipa Grzegorczyka.

#WojciechIgnacok od 2016 r. pełnił funkcję prezesa PEC Geotermia Podhalańska. Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych #NowyPrezes #Tauron @TauronPE

Filip Grzegorczyk pełnił funkcję prezesa Tauronu od 2016 r.

Nowy prezes Tauronu Wojciech Ignacok

Jak podano, we wtorek 14 lipca 2020 r. Wojciech Ignacok zrezygnował z pełnionej funkcji prezesa zarządu PEC Geotermia Podhalańska.

Wojciech Ignacok od 2016 r. pełnił funkcję prezesa PEC Geotermia Podhalańska. Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.
Jest  absolwentem Wydziału Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 2009‒2016 był związany ze Scott Wilson/URS/Aecom Company, m.in. jako konsultant, inżynier, kierownik przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Od 2013 r. był również odpowiedzialny za realizację budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

Wojciech Ignacok był w latach 2007‒2008 w PEC Geotermia Podhalańska prezesem, a w latach 1997‒2003 specjalistą ds. marketingu, kierownikiem działu marketingu oraz wiceprezesem ‒ dyrektorem ds. eksploatacji i inwestycji.

Nowy wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Do Zarządu Tauronu powołano także Jerzego Topolskiego ‒ na stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem.

Urodzony w 1963 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką.

Z branżą energetyczną związany od początku kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w Zakładzie Energetycznym w Krakowie w 1989 r. jako inżynier ds. sieci, a następnie pełnił kolejno funkcje Kierownika i Dyrektora Rejonu Wysokich Napięć. Był także Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki ENION.

Jerzy Topolski, Tauron

W ostatnich latach był Dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i Departamentu Taryf, a także dyrektorem krakowskiego i tarnowskiego oddziału TAURON Dystrybucja.

Brał aktywny udział w tworzeniu nowej organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce w ramach prac Zespołu Doradczego przy Ministrze Gospodarki.

Zajmował się przygotowaniem kierunkowego, wielowariantowego modelu unbundlingu, wprowadzeniem firmy na rynek bilansujący oraz organizacją i rozwojem działalności sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji.

Zastąpi on odwołanego z tej funkcji Jarosława Brodę.

Marek Wadowski ponownie wiceprezesem Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Tauron

Na kolejną kadencję powołano Marka Wadowskiego, który pełni funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due diligence i wyceny licznych spółek.

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menedżerskie.

Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji.

Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami).

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

Jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansów nadzoruje pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz, zakupów i administracji, IT, operatora rynku i obsługi handlu, obrotu, handlu paliwami, zarządzania portfelem oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Źródło: PAP BIZNES, Twitter, Tauron
Udostępnij artykuł: