Wojciech Kembłowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Bank BNP Paribas

Wojciech Kembłowski
Wojciech Kembłowski. Fot. BNP Paribas

Wiceprezes Zarządu Bank BNP Paribas

Nadzoruje Obszar Ryzyka, w tym sprawuje nadzór nad zarzadzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku. Nadzoruje Departament Restrukturyzacji i Windykacji Korporacyjnej, Departament Restrukturyzacji i Windykacji MSP, Pion Ryzyka Klientów Indywidualnych i Mikroprzedsiębiorstw, Pion Ryzyka Klientów CIB, Korporacyjnych, MSP oraz Agro, Departament Ryzyka Finansowego i Kontrahenta, Biuro Kontroli Kredytowej i Monitoringu, Pion Zarządzania Ryzykiem Systemowym, Departament Ryzyka Operacyjnego.

Absolwent ekonomii na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu zarządzania organizowane m.in. przez Harvard Business School oraz szkolenia dla kadry kierowniczej przygotowane przez Raiffeisen Bank International AG.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1993-1997) związany był z CSBI w grupie Sygnity, gdzie pełnił funkcję kierownika Analiz w Departamencie Finansowym. Następnie pracował w Raiffeisen Bank Polska, początkowo jako analityk finansowy i opiekun klienta (w latach 1997-2000), a następnie menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem (w latach 2000-2003). W latach 2003-2008 dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Raiffeisen Bank Polska, odpowiedzialny za obszar przedsiębiorstw – korporacje i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe. W latach 2008-2011 pełnił funkcję najpierw dyrektora, a następnie dyrektora zarządzającego Obszarem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska. Z BNP Paribas Bankiem Polska związany był od maja 2011 r. Pełnił funkcję członka Zarządu i dyrektora zarządzającego Obszarem Ryzyka (Chief Risk Officer).

Ponadto, Pan Wojciech Kembłowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

Pan Wojciech Kembłowski spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

Źródło: BNP Paribas
Udostępnij artykuł: