Wojna z gotówką: Komórka, która dzwoni… i płaci

NBS 2009/07-08

Związek Banków Polskich przystąpił do projektu budowy systemu powszechnych płatności mobilnych.Projekt opiera się na współpracy wszystkich zainteresowanych stron: telekomów (Orange, P4, Polkomtel, PTC ), organizacji kart płatniczych, banków, agentów rozliczeniowych i platform mobilnych płatności.

Podczas konferencji MEDIEN SERVICE nt. Płatności bezstykowe: technologia i praktyka, wyzwaniai efekty, dr hab. Remigiusz Kaszubski – dyrektor ZBP poinformował, że wybrane banki w Polsce testują już transakcje opłacane przez telefon. Projekt jest otwarty dla rożnych partnerów i każdy bank może do niego dołączyć.Ogromna popularność telefonów komórkowych czyni je interesującymi narzędziami dokonywania transakcji. Przez długi czas uważano, że tego rodzaju płatności mogą rozliczać operatorzy samodzielnie. Jednak dostarczanie usług płatniczych podmiotom trzecim w sposób znaczący podnosi poziom ryzyka. Dlatego współpraca operatorów telekomunikacyjnychz bankami w celu stworzenia systemu mobilnych płatności wydaje się być jedynie racjonalna.

Data Processing Center

Model mobilnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: