Wolontariusze z Kredyt Banku z zielenią za pan brat

Bankowość

Pracownicy - wolontariusze z Kredyt Banku w Legnicy w ramach projektu "Z zielenią za pan brat" pomogli zbudować szklarnię przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych.

Pracownicy - wolontariusze z Kredyt Banku w Legnicy w ramach projektu "Z zielenią za pan brat" pomogli zbudować szklarnię przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych.

Skorzystają z niej uczniowie w ramach lekcji przyrody i biologii oraz ci, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu ogrodnika. Projekt legnickich wolontariuszy sfinansowała Fundacja Kredyt Banku. Miał na celu zagospodarowanie terenu wokół placówki i stworzenie miejsca, gdzie uczniowie, głównie dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, będą mogli w praktyce poznać zasady hodowli i pielęgnacji roślin.

- Ta akcja to jedna z wielu inicjatyw, jakie podjęliśmy w tym roku, a każda owocuje kolejnymi pomysłami i kontaktami - wyjaśnia wolontariuszka Agata Tomkiewicz - Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia działań było spotkanie z nauczycielem praktyk i dziećmi, które opowiadały, jak trudno - bez potrzebnych pomocy naukowych - zdać egzamin zawodowy. Widzieliśmy, że podchodzą do tego, co robią z pasją, więc nie mogliśmy pozostać obojętni - dodaje.

Podczas akcji wolontariusze wspólnie z młodzieżą sadzili drzewa i krzewy wokół nowej szklarni. - Zarówno personel ośrodka, jak i wychowankowie bardzo ciepło nas przyjęli - relacjonuje wolontariuszka. - Pomoc uczniów była nieoceniona. To oni koordynowali prace i instruowali nas, co gdzie ma rosnąć, jakiej ziemi czy nawozu użyć. Bardzo się starali, by wszystko wypadło dobrze i przestrzegali zasad, których uczyli się na zajęciach teoretycznych. Szklarnia będzie służyła nie tylko starszym uczniom w doskonaleniu umiejętności zawodowych. Młodsi będą korzystać z niej podczas lekcji przyrody i biologii.

- Wolontariusze z dużym entuzjazmem wspierali nasz projekt. Dzięki nim dzieci będą mogły wypróbować swoją wiedzę teoretyczną w praktyce i przy okazji rozwijać swoje pasje i zainteresowania. A nasz ośrodek wzbogacił się o trwały, a przede wszystkim niezbędny element pracy dydaktycznej nauczycieli praktycznej nauki zawodu o kierunku ogrodnik oraz nauczycieli przyrody i biologii - komentuje Marta Szczepaniak, wicedyrektor SOSW ds. wychowawczych. Legniccy wolontariusze zgłosili się z pomysłem na zrealizowanie tego projektu do korporacyjnej fundacji, która nagradza grantami najlepsze inicjatywy społeczne pracowników banku W tym roku Fundacja Kredyt Banku wsparła już 27 takich wolontariackich projektów w ramach programu wolontariatu pracowniczego "TAK od serca".

Źródło: Kredyt Bank

Udostępnij artykuł: