Woźnicki Jerzy Marek

W

Jerzy Marek Woźnicki - prof. dr hab., rektor Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczący i przewodniczący rady nadzorczej Banku Pekao S.A., przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezes Fundacji Rektorów Polskich, dyr. Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

Jerzy Marek Woźnicki - prof. dr hab., rektor Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczący i przewodniczący rady nadzorczej Banku Pekao S.A., przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezes Fundacji Rektorów Polskich, dyr. Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

 

Udostępnij artykuł: