Wpływ PPK na rynek kapitałowy może wynieść minimum 12 mld zł rocznie

Mój plan emerytalny

Ręka wkładająca monety do słoika z napisem: emerytura
Fot. stock.adobe.com/pinkomelet

Wpływ zgromadzonych oszczędności w ramach pracowniczych planach kapitałowych (PPK) na rynek kapitałowy może wynieść minimum 12 mld zł rocznie, poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

#PFR: łączny wpływ zgromadzonych oszczędności w ramach #PPK na rynek kapitałowy powinien wynieść co najmniej 12 mld zł rocznie @Grupa_PFR

“Realizacja PPK da silny bodziec do rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako realnego centrum finansowego w naszym regionie Europy. Zakłada się, że po włączeniu wszystkich ustawowych grup pracowników do PPK, łączny wpływ zgromadzonych oszczędności w ramach PPK na rynek kapitałowy powinien wynieść co najmniej 12 mld zł rocznie” – podał PFR w informacji.

PPK wzmocni rynek kapitałowy m.in. zakresie rynku akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości. Część inwestycji będzie mogła być lokowana w papiery wartościowe w walucie innej niż PLN – udział takich inwestycji będzie możliwy do maksymalnie 30%, podano także.

Czytaj także: Jakie korzyści sektorowi bankowemu mogą przynieść PPK? 

Wzrost majątku i stopy oszczędności Polaków 

“Jednym z podstawowych efektów wprowadzenia PPK powinien być wzrost majątku i stopy oszczędności Polaków oraz zasadnicza zmiana ich struktury – z krótkoterminowej na długoterminową, co sprzyjać będzie wzrostowi inwestycji w gospodarce, finansowanych z krajowych źródeł” – czytamy dalej.

Polskie firmy zyskują łatwiejszy dostęp do tańszego kapitału, który będą mogły przeznaczyć na rozwój swoich firm – m.in. podniesienie konkurencyjności i nowe technologie, podkreślono w materiale.

Wzmocnienie równowagi sektora finansów publicznych

“Znaczący wzrost długoterminowych oszczędności krajowych wzmocni też równowagę sektora finansów publicznych, przyczyni się do poprawy ogólnej stabilności makroekonomicznej kraju oraz pozytywnie wpłynie na wskaźnik międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski” – podsumowano w informacji.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: