Wprowadzenie „prawa klimatycznego” w Unii Europejskiej: Rada UE dała zielone światło

ESG

Rada UE zaakceptowała w poniedziałek wprowadzenie "prawa klimatycznego" w Unii. Są to ramy dla prawodawstwa w UE, dotyczącego klimatu na nadchodzące 30 lat. Ich zastosowanie ma doprowadzić do tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zielona flaga Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/weyo

Rada UE zaakceptowała w poniedziałek wprowadzenie "prawa klimatycznego" w Unii. Są to ramy dla prawodawstwa w UE, dotyczącego klimatu na nadchodzące 30 lat. Ich zastosowanie ma doprowadzić do tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Z zadowoleniem odbieram ten ostatni krok w przyjęciu pierwszego unijnego prawa klimatycznego, które uwzględnia w prawodawstwie cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

"Porozumienie w sprawie europejskiego prawa klimatycznego było priorytetem prezydencji portugalskiej i cieszę się, że udało nam się doprowadzić je do końca" - oznajmił w poniedziałek przedstawiciel prezydencji, minister środowiska Portugalii Joao Pedro Matos Fernandes.

Czytaj także: Czy Polska w końcu poprze cel neutralności klimatycznej?

Poza celem neutralności klimatycznej i dążeniem UE do osiągnięcia ujemnych emisji po 2050 roku, europejskie prawo klimatyczne wyznacza wiążący unijny cel klimatyczny redukcji emisji gazów cieplarnianych netto (emisji po odliczeniu pochłaniania) o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem.

Ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu

Inne elementy prawa obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów naukowych różnych narodowości, przy czym nie więcej niż dwóch posiadających obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego, na okres czterech lat. Ta niezależna rada ma między innymi zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego.

Udostępnij artykuł: