Wprowadzono opodatkowanie kryptowalut, które jest ewenementem na skalę europejską

Finanse osobiste / Multimedia

Coraz więcej krajów oprócz potencjalnego niebezpieczeństwa zaczyna w kryptowalutach zauważać szansę. Zmiana perspektywy prowadzi do modyfikowania regulacji prawnych. Przykładem jest Portugalia, oferująca inwestorom szereg wyjątkowo korzystnych rozwiązań, wynika z informacji MarketNews24.

Maciej Oniszczuk, partner zarządzający w kancelarii Oniszczuk&Associates.
Źródło: MarketNews24

Coraz więcej krajów oprócz potencjalnego niebezpieczeństwa zaczyna w kryptowalutach zauważać szansę. Zmiana perspektywy prowadzi do modyfikowania regulacji prawnych. Przykładem jest Portugalia, oferująca inwestorom szereg wyjątkowo korzystnych rozwiązań, wynika z informacji MarketNews24.

W Polsce, tak jak i w większości krajów europejskich każda kwota, którą wypracujemy dzięki różnicom kursowym poprzez handel kryptowalutami jest traktowana jak zysk kapitałowy. Podlega zatem podatkowi Belki w wysokości 19%. Nie ma więc tutaj znaczenia wysokość tej kwoty.

Przyjazne podatki w Portugalii

‒ Inaczej jest w Portugalii, która wprowadziła jeden z najkorzystniejszych systemów rozliczenia kryptowalut w Europie, a może nawet na całym świecie ‒ mówi w rozmowie z MarketNews24 Maciej Oniszczuk, partner zarządzający w kancelarii Oniszczuk&Associates.

Jak wygląda opodatkowanie kryptowalut w Portugalii? W oficjalnym orzeczeniu portugalskiego Urzędu Skarbowego z 2016 roku stwierdzono, że co do zasady osoby fizyczne nie powinny być jakkolwiek opodatkowane w kwestii zysków pochodzących ze sprzedaży kryptowalut.

Wyjątkiem od tej reguły są działania odpowiadające profesjonalnej działalności osoby fizycznej. W takim przypadku uzyskany dochód mógłby podlegać portugalskiemu podatkowi.

Co do zasady osoby fizyczne nie powinny być jakkolwiek opodatkowane w kwestii zysków pochodzących ze sprzedaży kryptowalut

Trzeba również wspomnieć, że decyzja ta była stosunkowo wąska, ponieważ nie odniesiono się w niej do dochodów uzyskanych z działalności tzw. górników.

Czytaj także: Bitcoin i ethereum wyznaczyły nowe szczyty, rynek kryptowalut sięgnął 3 bln dolarów

Rodzaje zysku z kryptowalut

Kryptowaluty w Portugalii – w przeciwieństwie np. do Salwadoru, gdzie bitcoin uznany został za oficjalny środek płatniczy – nie są techniczne uznawane za pieniądze (w rozumieniu walut FIAT). Mimo to, mogą być z zyskiem na owe waluty FIAT konwertowane za pośrednictwem giełd.

Zysk osiągnięty dzięki działaniom związanym z kryptowalutami podlega w Portugalii opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko, gdy związane jest z profesjonalną działalnością handlową

W związku z tym mogą generować różne rodzaje zysku:

*zyski uzyskane dzięki różnicom kursowym, poprzez zakup i sprzedaż kryptowalut,

*zyski uzyskane z prowizji z tytułu świadczenia usług dot. pozyskiwania kryptowalut,

*zyski ze sprzedaży produktów lub usług w kryptowalutach.

Wspomniany dokument portugalskiego Urzędu Skarbowego odnosi się jedynie do pierwszej kategorii zysków, czyli kategorii z którą do czynienia ma największa grupa detalicznych inwestorów.

Czytaj także: Legalizacja kryptowaluty na Ukrainie

Trzy kategorie zysków

Zyski te zostały podzielone na trzy różne kategorie:

Kategoria G – zyski kapitałowe z działań takich jak sprzedaż nieruchomości, sprzedaż udziałów;

Kategoria E – zyski kapitałowe pochodzące np. z wynajmu mieszkania lub uzyskanych dywidend;

Kategoria B – dochody uzyskane z działalności zawodowej np. doradztwo finansowe czy inwestycyjne.

Zarówno kategoria G jak i E uwzględnia zamknięty katalog zysków, w których nie mieszczą się te uzyskane z kryptowalut. Ewentualnie dochody uzyskane ze stakowania Ethereum mogłyby zostać podciągnięte pod kategorię E. Jednak jest to instrument na tyle nowy, że wciąż brakuje konkretnego uregulowania w tej kwestii.

Kategoria B jest tą, która dotyczy dochodów osób pracujących na własny rachunek. Ponadto, jeśli dany rodzaj dochodu może być zaklasyfikowany do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii, ta uzyskuje pierwszeństwo.

Aby poprawnie ustalić, czy dochód należy do kategorii B, należy wziąć pod uwagę m. in. częstotliwość jego uzyskiwania oraz ukierunkowanie działalności. Jeżeli okaże się, że wykonywana działalność mieści się w granicach tej kategorii, podatnik będzie zobowiązany do wypełnienia obowiązków zawartych w art. 3 Kodeksu skarbowego, czyli do wystawiania faktur (lub paragonów), w każdym przypadku sprzedaży towaru, lub świadczenia usług.

Czytaj także: Znaczące zmiany unijnego Rozporządzenia 2015/847 w sprawie transferu środków pieniężnych, także kryptoaktywów

Istnieje wiele czynników, które decydują o tym czy daną działalność można uznać  za profesjonalną. Między innymi będą to:

*poziom zysku i jego stosunek do innych dochodów,

*ilość wykorzystywanych platform transakcyjnych,

*złożoność instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu,

*liczba transakcji wykonywanych w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca,

*dodatkowa istotna działalność handlowa (np. doradztwo finansowe).

Zysk osiągnięty dzięki działaniom związanym z kryptowalutami podlega w Portugalii opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko, gdy związane jest z profesjonalną działalnością handlową.

W przeciwnym wypadku zyski są zwolnione z jakichkolwiek obowiązków podatkowych, jako niepodlegające pod żadną z wyżej wymienionych kategorii.

Oficjalne orzeczenie portugalskiego Urzędu Skarbowego z roku 2019 potwierdziło precedens związany ze sprawą rozpatrywaną przed TSUE, w której orzeczono o zwolnieniu kryptowalut także z podatku VAT.

Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: