Wrażliwe branże mocniej wchodzą w outsourcing

Bankowość

Banki i instytucje finansowe będą mogły łatwiej korzystać z usług firm outsourcingowych. Polski sektor bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń ma szansę odważniej korzystać z outsourcingu. To dzięki przyjętemu w maju br. projektowi nowelizacji o prawie bankowym, liberalizującemu przepisy dotyczące współpracy instytucji finansowych z firmami outsourcingowymi. Przyjęte przez rząd zmiany przyczynią się do zwiększenia liczby kontraktów pomiędzy przedstawicielami obu branż oraz wzrostu efektywności i konkurencyjności polskich firm sektora bankowo - finansowego (ang. BFSI - banking, financial services, insurance).

Banki i instytucje finansowe będą mogły łatwiej korzystać z usług firm outsourcingowych. Polski sektor bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń ma szansę odważniej korzystać z outsourcingu. To dzięki przyjętemu w maju br. projektowi nowelizacji o prawie bankowym, liberalizującemu przepisy dotyczące współpracy instytucji finansowych z firmami outsourcingowymi. Przyjęte przez rząd zmiany przyczynią się do zwiększenia liczby kontraktów pomiędzy przedstawicielami obu branż oraz wzrostu efektywności i konkurencyjności polskich firm sektora bankowo - finansowego (ang. BFSI - banking, financial services, insurance).

Pojęcie outsourcingu pojawiło się w polskim prawie bankowym dopiero w 2004 roku i od początku budziło wiele kontrowersji. Wynikało to przede wszystkim z braku jednoznacznego określenia jego definicji oraz wielu ograniczeń legislacyjnych, utrudniających korzystanie z usług firm z branży Business Process Outsourcing (BPO). Planowana ustawa ma szansę tę sytuację zmienić. Projekt nowelizacji prawa bankowego w zakresie outsourcingu dotyczy między innymi rozszerzenia listy czynności z obszaru działalności bankowej, które można powierzyć zewnętrznemu dostawcy, a także istotnie ogranicza dotychczasowe wymogi w zakresie informowania czy uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zawarcie umów outsourcingowych. Zdaniem Sławomira Szepietowskiego, Partnera w międzynarodowej kancelarii prawnej Bird, specjalizującej się m.in. w prawie bankowym i finansowym oraz w nowoczesnych technologiach i outsourcingu, liberalizacja przepisów nawiązuje do rozwiązań i praktyk stosowanych w innych krajach.

- Przyjęta nowelizacja pozwoli w praktyce na skrócenie procesu zakupu usług od dostawców z Unii Europejskiej, świadczących usługi spoza Polski. Nie będzie już obowiązku przechodzenia przez proces formalnego zezwolenia KNF na zawarcie umowy, a zatem takżeprzygotowywania obszernej dokumentacji na potrzeby wniosku - wyjaśnia Sławomir Szepietowski. - Ustawowy czas zarezerwowany na rozpatrzenie wniosku to 3 do 6 miesięcy. Długie oczekiwanie mogło powodować weryfikację planów biznesowych i strategii produktowej banków, a nawet wstrzymywało wprowadzanie niektórych ofert na rynek. Nowa regulacja odpowiada na realną potrzebę rynku, jaką jest powierzanie pewnych usług podwykonawcom. Dopuszcza bowiem tzw. podoutsourcing, co uprości dotychczas stosowane rozwiązania w zakresie struktury kontraktów (umowy wielostronne zawierane przez banki także z faktycznymi podwykonawcami głównego dostawcy) i proces przygotowania umów na świadczenie usług - dodaje Sławomir Szepietowski.

Wzrośnie liczba kontraktów outsourcingowych

Zdaniem przedstawicieli sektora nowoczesnych usług biznesowych, ograniczenie formalności niezbędnych do zawarcia umowy pomiędzy instytucjami finansowymi, uproszczenie procedur i skrócenie procesu decyzyjnego to odpowiedź na potrzeby polskiego rynku BFSI. Przyjęta nowelizacja powinna skutkować zwiększeniem liczby tego typu kontraktów.

- Proces zawarcia transakcji pomiędzy firmą z sektora bankowo - finansowego i dostawcą zewnętrznym był do tej pory skomplikowany i żmudny. To mogło zniechęcać wiele instytucji z branży do podejmowania tego typu współpracy - przekonuje Krystian Bestry, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Europe - Przyjęty projekt nowelizacji czyni tę transakcję mniej formalną, co powinno przełożyć się na wzrost liczby firm sektora BFSI zainteresowanych zakupem usług od zewnętrznych dostawców - dodaje Krystian Bestry.

Zdaniem Kingi Piecuch, Członka Zarządu Xerox Polska, sektor usług bankowych i finansowych będzie miał w najbliższych latach coraz większy udział w rozwoju rynku BPO w Polsce.

- Kilkanaście lat temu podpisywaliśmy umowę z jedną z czołowych międzynarodowych instytucji finansowych działających w Polsce, dla której nadal świadczymy usługi z zakresu outsourcingu druku i zarządzania dokumentami. Wtedy świadomość jak efektywne, również kosztowo, może być oddanie obsługi części procesów w ręce zewnętrznych ekspertów nie była tak powszechna jak teraz. Obawy kadry zarządzającej, liczne formalne ograniczenia, procedury, obowiązek konsultacji z organami kontrolnymi, były największym wyzwaniem w trakcie uruchamiania projektu. Zmiana prawa znacząco ułatwi wdrażanie rozwiązań z zakresu outsourcingu w sektorze BFSI - tłumaczy Kinga Piecuch, Członek Zarządu Xerox Polska.

Firma od lat świadczy usługi z zakresu outsourcingu druku, zarządzania dokumentami i korespondencją dla instytucji finansowych działających na rodzimym rynku. Oszczędności dla klientów Xerox w skali miesiąca to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Również polscy outsourcerzy zdobywają doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych. Holicon, firma specjalizująca się w usługach typu call/contact center, realizowała projekt wsparcia sprzedaży produktów największych z polskich banków.

Skorzystajmy z międzynarodowych doświadczeń

Instytucje bankowe i finansowe w Europie Zachodniej i USA z powodzeniem wykorzystują outsourcing jako element zarządzania strategicznego i źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. Xerox, światowy lider w dziedzinie Business Process Outsourcing (BPO) oraz zarządzania dokumentami i procesami back office, posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług outsourcingowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora BFSI. Firma wygenerowała dla dwóch wiodących brytyjskich banków oszczędności rzędu ponad 3 milionów funtów w skali roku. Z kolei usługi biznesowe świadczone dla brytyjskiej instytucji finansowej Co-operative Financial Services, nie tylko skutkowały obniżeniem kosztów operacyjnych, ale również skróceniem czasu obiegu dokumentów aż o 86 procent.

We wrześniu ubiegłego roku brytyjski oddział National Australia Bank rozszerzył dotychczasowy kontrakt z międzynarodową firmą outsourcingową i konsultingową Accenture. Z kolei w styczniu br. na podjęcie współpracy z partnerem zewnętrznym zdecydował się bank Societe Generale, który podpisał, wart 300 milionów dolarów, 3 - letni kontrakt z kanadyjską firmą outsourcingową CGI, na obsługę procesów IT. W kwietniu br. firma z sektora bankowości i usług finansowych National Building Society zawarła opiewający na 240 mln dolarów kontrakt z brytyjską firmą outsourcingową Carillion.

Jak wynika z badania Financial Services Outsourcing Deals for Q3 2010,przygotowanego przez firmę FSO Knowledge Exchange, trzy na cztery transakcje na świecie między przedstawicielami sektora BFSI i nowoczesnych usług biznesowych w trzecim kwartale 2010 roku dotyczyły procesów IT. Usługi dostarczane przez firmy zewnętrzne obejmowały przede wszystkim zarządzanie bezpieczeństwem, infrastrukturą informatyczną, siecią oraz procesami typu desktop support. Autorzy raportu zwracają również uwagę na możliwy wzrost w zakresie adaptowania rozwiązań typu cloud computing wśród przedstawicieli sektora BFSI w 2011 roku.

- Wzrost usług ITO w obszarze Chmury może być raczej powolny ze względu na dość jednoznaczne i ścisłe rozumienie bezpieczeństwa oraz wrażliwości danych jakie przechowują banki. Więcej ruchu spodziewać się możemy w outsourcingu zarządzania procesem, infrastrukturą lub nawet systemami wspomagającymi (back office), który banki będą rozpatrywały pod naciskiem sytuacji ekonomicznej. Ponieważ przedstawiciele BFSI dobrze wiedzą jak zabezpieczyć swoje interesy umowami, powstrzymywać ich może jedynie polskie prawodawstwo lub zaufanie klientów - twierdzi Michał Grabarz, Dyrektor IT w Infosys BPO Europe.

Zdaniem Kingi Piecuch wzrost liczby kontraktów outsourcingowych w sektorze bankowo - finansowym niesie za sobą wiele wymiernych korzyści, również dla klientów instytucji BFSI.

- Redukcja kosztów związanych z bieżącą działalnością to nie tylko oszczędności dla samych banków, ale również - w konsekwencji - atrakcyjniejsze cenowo oferty dla klientów. Optymalizacja procesów, uwolnienie zasobów i możliwość skupienia się na podstawowej działalności oznacza wyższą jakość usług świadczonych przez instytucje finansowe. Skorzystamy na tym wszyscy - podsumowuje Kinga Piecuch.

Udostępnij artykuł: