Wręczono pierwsze medale Mikołaja Kopernika

Tylko u nas

24 stycznia br. Związek Banków Polskich obchodzi 25-lecie istnienia. Do tego wydarzenia nawiązywać będą wszystkie tegoroczne najważniejsze kongresy i konferencje samorządu bankowego. W ich trakcie osoby zasłużone dla rozwoju polskiej bankowości otrzymają Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

24 stycznia br. Związek Banków Polskich obchodzi 25-lecie istnienia. Do tego wydarzenia nawiązywać będą wszystkie tegoroczne najważniejsze kongresy i konferencje samorządu bankowego. W ich trakcie osoby zasłużone dla rozwoju polskiej bankowości otrzymają Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

Obchody 25-lecia zainaugurowano debatą "Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, co przed nami?", przygotowaną w ramach Klubu Polska 2025+. Po jej zakończeniu wręczono pierwsze Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.

Złoty otrzymali:

Włodzimierz Grudziński - jeden z założycieli ZBP, łącznie przez cztery kadencje jego wiceprezes i członek zarządu, prezes zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., obecnie pełnomocnik zarządu ZBP;

Krzysztof Kalicki - członek Rady ZBP od 2010 r., przewodniczący Klubu Finansistów Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek Rady Nadzorczej DB Securities S.A, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, obecnie prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A.;

Wiesław Kalinowski - członek zarządu Związku Banków Polskich przez trzy kadencje, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, wiceprezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

Józef Kozioł - członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, aktywny uczestnik zespołu Klubu Polska 2025+, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych, minister stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wiceprezes Rady Ministrów;

Sławomir S. Sikora - członek zarządu oraz rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu i wiceprezes AmerBanku S.A., PBK S.A., Banku Handlowego w Warszawie S.A., Chief Executive Officer i Citigroup Country Officer odpowiedzialny za całość operacji w Polsce, obecnie prezes zarządu Banku Citi Handlowy S.A.;

Józef Wancer - członek zarządu Związku Banków Polskich oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy ZBP, prezes i wiceprezes: Raiffeisen Banku Polska S.A., BPH S.A., BGŻ i BGŻ BNP Paribas, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.;

Marianna Wolska - wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich w pierwszej kadencji i członek zarządu ZBP przez dwie kadencje, dyrektor i członek zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku;

Zdzisław Wołos - współorganizator Związku Banków Polskich, członek Sekcji Banków Spółdzielczych przy ZBP, przez wiele lat aktywny uczestnik prac Komisji Etyki Bankowej przy ZBP, wieloletni prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.

160122.zbp.01.600x361Fot. ZBP

Srebrny Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich wręczono:

Andrzejowi Jankowskiemu - współautorowi projektu Statutu Związku Banków Polskich, przyjętego na Zgromadzeniu Założycielskim w 1991 r., wieloletniemu radcy prawnemu ZBP, sekretarzowi, a następnie do dnia dzisiejszego wiceprezesowi Sądu Polubownego przy ZBP;

Ryszardowi Kokoszczyńskiemu - członkowi zarządu Narodowego Banku Polskiego, współtwórcy polskiego rynku kapitałowego, członkowi Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi;

Romualdowi Meyerowi - członkowi grupy inicjatywnej pracującej nad koncepcją samorządu bankowego, współzałożycielowi Związku Banków Polskich i wiceprezesowi zarządu ZBP w pierwszej kadencji, prezesowi zarządu Bydgoskiego Banku Komunalnego S.A.;

Antoniemu Sali - współzałożycielowi Związku Banków Polskich, wiceprezesowi Banku Handlowego w Warszawie S.A., I zastępcy prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, ekspertowi w Radzie Dyrektorów EBI w Luksemburgu, obecnie wiceprzewodniczącemu Komisji Etyki Bankowej;

Krzysztofowi Szwarcowi - współzałożycielowi Związku Banków Polskich, prezesowi zarządu BRE Banku S.A., przewodniczącemu Zespołu ds. Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej przy ZBP, laureatowi Konkursu Bankowiec Roku;

Ryszardowi Tollikowi - współautorowi projektu Statutu Związku Banków Polskich przyjętego na Zgromadzeniu Założycielskim w 1991 r., radcy prawnemu w Narodowym Banku Polskim oraz PKO BP, arbitrowi Sądu Polubownego przy ZBP;

Marianowi Ważyńskiemu - współzałożycielowi Związku Banków Polskich, członkowi zarządu i wiceprezesowi Banku Promocji Eksportu Animex Banku, Banku Amerykańskiego w Polsce, dyrektorowi wykonawczemu i wiceprezesowi Banku Pekao S.A.;

Andrzejowi Wolskiemu - koordynatorowi i organizatorowi prac Grupy Inicjatywnej pracującej nad koncepcją samorządu bankowego, sekretarzowi, a następnie zastępcy i dyrektorowi generalnemu Związku Banków Polskich, obecnie wiceprezesowi zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji;

160122.zbp.02.600x400Fot. ZBP

Pawłowi Wyczańskiemu - autorowi analiz i badań dotyczących wpływu polityki pieniężnej na system bankowy oraz przekształceń banków, prowadzonych w Narodowym Banku Polskim, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Zachodniego S.A.

Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich został ustanowiony jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości. W centralnej części jego awersu znajduje się portret Mikołaja Kopernika, autora traktatu "Monete cudende ratio" - "Rozprawa o urządzeniu monety" z 1526 r. Fragment tego dokumentu został odwzorowany na rewersie. Przygotowano trzy stopnie medalu: złoty, srebrny oraz brązowy. Jest on przyznawany z okazji 25-lecia samorządu bankowego w Polsce.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: