Wrócił optymizm wśród firm, wskaźnik BIG wzrósł o prawie 6 punktów!

Finanse i gospodarka

W ciągu ostatnich czterech miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej wyrażony wskaźnikiem BIG wzrósł o 5,76 pkt. i wynosi obecnie 11,12 pkt. Tym samym indeks odrobił straty sezonowe z pierwszych miesięcy tego roku. Tylko w jednym z sześciu badanych sektorów nastąpiło nieznaczne pogorszenie nastrojów. Polskie firmy coraz lepiej oceniają zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań. Respondenci badania pozytywnie wypowiedzieli się na temat wpływu mistrzostw Euro 2012 na prowadzoną działalność, aczkolwiek spodziewają się że organizacja tego wydarzenia może spowodować wzrost zatorów płatniczych - wynika z najnowszej 18. Edycji raportu BIG przygotowanego przez BIG InfoMonitor S.A.

Najnowsza edycja raportu BIG przynosi optymistyczne informacje. Ostatnie trzy miesiące stały pod znakiem poprawy nastrojów wśród polskich firm. Tym samym spadek wskaźnika BIG w pierwszych dwóch miesiącach tego roku okazał się sezonowym wahnięciem, obserwowanym już od kilku lat na początku roku. Główny wskaźnik poziomu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej wzrósł o 5,76 pkt. i wynosi obecnie 11,12 pkt.

Wskaźniki cząstkowe w poszczególnych sektorach również wzrosły. Tylko przedstawiciele sektora dostawców usług masowych ocenili sytuację nieznacznie gorzej niż trzy miesiące temu. Pozostałych pięć badanych grup wypowiedziało się optymistycznie. Potwierdza to zawarte w poprzednim badaniu przewidywanie dotyczące rozwoju sytuacji w całym roku. Ankietowani w lutym wyraźnie wskazali pozytywne oczekiwania.

120605.info.pras.550x283

hildebrand.mariusz.01.150x

„Mimo wszechobecnych informacji o kiepskich nastrojach na rynkach finansowych i spodziewanych kolejnych falach kryzysu, nastroje polskich przedsiębiorców wyraźnie się poprawiły w porównaniu do pierwszych miesięcy tego roku. Mieliśmy pewne obawy, czy spadek wskaźników odnotowany w lutym okaże się corocznym sezonowym wahnięciem, czy początkiem negatywnego trendu. Tym bardziej, że był to najniższy poziom wskaźnika BIG od 2,5 roku. Na szczęście wyniki pokazują, że sytuacja wraca do normy i realne wydają się pozytywne przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w całym roku 2012.” – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

To nie koniec pozytywnych informacji zawartych w 18.edycji Raportu BIG. Aż 55% polskich firm uważa, że zjawisko nieterminowego regulowania należności wśród firm z ich branży występuje często. W ciągu trzech miesięcy grupa negatywnie oceniających sytuację zmniejszyła się o 3 pkt. proc. Tym samym po blisko 10 miesiącach spadków, w tej kategorii odnotowano poprawę opinii. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła liczba firm pozytywnie ocieniających zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań we wszystkich ankietowanych grupach. Wynik ten jest wyższy w stosunku do lutego br. o 7 pkt. proc. Obecnie 68% respondentów uważa, że kontrahenci mają wysoką zdolność do regulowania bieżących zobowiązań.

Niestety są również złe informacje. Zatory płatnicze utrudniają działalność coraz większej liczbie firm. W maju 86% wszystkich respondentów uznało, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w funkcjonowaniu. Jest to o 7 pkt. proc. gorszy wynik niż w lutym tego roku.

Autorzy raportu sporo miejsca poświecili opiniom firm na temat organizacji mistrzostw Euro 2012. Respondenci w zdecydowanej większości (81%), niezależnie od sektora, widzą uzasadnienie dla przeprowadzania tego tupu imprez w Polsce. Z drugiej jednak strony podkreślają, że to wydarzenie niekoniecznie musi mieć duży wpływ na prowadzoną przez nich działalność i wielkość zamówień. Największe oczekiwania związane ze wzrostem zamówień mają przedstawiciele branży turystycznej (26%). Z kolei największymi pesymistami, którzy oceniają że w trakcie mistrzostw Euro 2012 poziom zamówień spadnie, są przedstawiciele branż budowlanej (21%) i e-commerce (20%).

Istotną kwestią z punktu widzenia ankietowanych będzie wpływ imprezy na wielkość zatorów płatniczych. Co zaskakujące zdaniem większości respondentów (64%) ekspresowe tempo realizacji inwestycji, tak aby zostały ukończone na mistrzostwa Euro 2012 nie wpływa na zatory płatnicze w przedsiębiorstwach Tylko 6% badanych oceniło, że takie podejście do realizacji projektów przynosi więcej strat niż korzyści. Niestety sama organizacja mistrzostw zdaniem polskich firm wpłynie na wzrost zatorów płatniczych, uważa tak aż 49% badanych, a zaledwie 1% stwierdza że zatory zmniejszą się.

ledworowski.marcin.01.260x„Przewidywania przedsiębiorców wskazujące na organizację Euro 2012 jako czynnik zwiększający zatory płatnicze jest dość niepokojące. Tym bardziej konieczne jest poświęcenie większej uwagi ocenie wiarygodności partnerów biznesowych przed rozpoczęciem współpracy, aby takich problemów unikać. Z drugiej strony ważne jest też budowanie własnej wiarygodności, aby wyróżnić się na tle tych niesolidnych płatników.” – podkreśla Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jedną z branży, która na organizacji mistrzostw powinna najbardziej skorzystać jest turystyka. Ankietowani z tej grupy firm są zdania (66%), że w trakcie trwania Euro 2012 zwiększy się liczba tradycyjnych turystów odwiedzających Polskę, tylko 11% jest przeciwnego zdania. Sektor prezentuje więc optymistyczne podejście, wbrew często podnoszonym obawą, że tradycyjni turyści uciekają od tego typu hucznych imprez.

Ponad połowa (57%) badanych firm z sektora turystycznego jest zdania, że w kolejnych latach zwiększy się grupa turystów odwiedzających Polskę, dzięki organizacji mistrzostw Euro 2012. Z punktu widzenia promocji kraju i zachęcenia większej liczby do przyjazdu, ta impreza zdaniem firm turystycznych okaże się sukcesem.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Udostępnij artykuł: