Wrocławski rynek mieszkaniowy

Finanse i gospodarka

Wrocław plasuje się w czołówce polskich miast pod względem oferty deweloperskiej, ceny nieruchomości podlegają jedynie nieznacznych wahaniom, a dzielnicowe zróżnicowanie świadczy o dojrzałości rynku. Preferencje nabywców są dosyć stabilne, a oferta na rynku pierwotnym jest do nich dobrze dopasowana. Najbardziej popularne są mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni użytkowej od 40 do 60 m2 - takie lokale stanowią ponad 50% wszystkich zawartych transakcji. Natomiast najmniejsze lokale o powierzchni poniżej 40 m2 w ostatnich trzech latach stanowiły ok. 15% obrotu.

Agnieszka Pilcicka, Centrum AMRON
Agnieszka Pilcicka, Centrum AMRON.

Wrocław plasuje się w czołówce polskich miast pod względem oferty deweloperskiej, ceny nieruchomości podlegają jedynie nieznacznych wahaniom, a dzielnicowe zróżnicowanie świadczy o dojrzałości rynku. Preferencje nabywców są dosyć stabilne, a oferta na rynku pierwotnym jest do nich dobrze dopasowana. Najbardziej popularne są mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni użytkowej od 40 do 60 m2 - takie lokale stanowią ponad 50% wszystkich zawartych transakcji. Natomiast najmniejsze lokale o powierzchni poniżej 40 m2 w ostatnich trzech latach stanowiły ok. 15% obrotu.

Rynek lokali mieszkalnych

Kwartalne zmiany średniej ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego we Wrocławiu w okresie od 2013 do 2015 roku nie przekroczyły poziomu 3%. Ruch przeciętnych jednostkowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym wygląda podobnie - w I kwartale 2014 roku nastąpił niewielki spadek cen uwarunkowany uruchomieniem Programu "Mieszkanie dla Młodych". Wraz z początkiem roku 2015 zanotowano minimalne wzrosty, jednak w IV kwartale minionego roku średnia cena ponownie spadła - na rynku wtórnym o 87 zł/m2, a na rynku pierwotnym aż o 157 zł/m2.

Mimo nieznacznych wahań cen jednostkowych, średnia całkowita cena lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym w ciągu trzech lat wzrosła z poziomu 289 206 zł w I kwartale 2013 roku do 313 605 zł w IV kwartale 2015 roku. Natomiast na rynku wtórnym przeciętna całkowita cena transakcyjna wahała się w przedziale 280 000 - 290 000 zł, a w IV kwartale 2015 roku minimalnie spadła i wyniosła 276 539 zł.

160407.amron.01.600x335

W okresie od 2013 do 2015 roku, kwartalne zmiany jednostkowych cen lokali mieszkalnych w poszczególnych dzielnicach Wrocławia nie przekroczyły poziomu 4% (zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym). W IV kwartale ubiegłego roku na rynku pierwotnym największą zmianę zanotowano w dzielnicy Stare Miasto, gdzie przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania wzrosła o 3,4% (czyli 224 zł) i wyniosła 6 767 zł. W dzielnicy Krzyki również zarejestrowano wzrost - o 2,3% (130 zł), a przeciętna cena osiągnęła poziom 5 859 zł/m2. W pozostałych dzielnicach doszło do spadku średnich cen: w dzielnicy Fabryczna o 1,5% (81 zł), a w dzielnicy Psie Pole i Śródmieście o 2,6% (odpowiednio o 141 i 169 zł).

Na wtórnym rynku lokali mieszkalnych do wzrostu cen doszło jedynie na Starym Mieście - o 3,0%, czyli 174 zł. Tym samym przeciętna cena jednostkowa w tej dzielnicy wyniosła w IV kwartale 2015 roku 5 927 zł. W dzielnicy Śródmieście i Psie Pole średnia cena pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału (odpowiednio 5 421 i 4 991 zł/m2), a w pozostałych dzielnicach doszło do spadków, tj. w Fabrycznej o 2,4%, a w Krzykach o 2,5%, osiągając poziom odpowiednio 5 025 zł/m2 oraz 5 367 zł/m2.

160407.amron.02.596x480

160407.amron.03.600x413

Rynek domów jednorodzinnych

Rynek domów jednorodzinnych we Wrocławiu jest dobrze rozwinięty. Liczba zawieranych transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym jest porównywalna. Całkowita średnia cena transakcyjna domów jednorodzinnych we Wrocławiu w IV kwartale 2015 roku wyniosła 789 764 zł, co oznacza wzrost o 115 168 zł w porównaniu do I kwartału 2013 roku. Średnia jednostkowa cena na początku 2013 roku nieznacznie spadła, a następnie utrzymywała się na poziomie ok. 4 500 - 4 700 zł/m2. Wyjątek stanowił III kwartał 2015 roku, gdy przeciętna cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej domu wzrosła do poziomu 4 839 zł.

Rynek gruntów pod zabudowę

Średnie ceny transakcyjne gruntów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną we Wrocławiu w okresie od 2013 do 2015 roku utrzymywały się na poziomie ok. 350 - 380 zł/m2. Znaczny spadek (do poziomu 333 zł/m2) zanotowano jedynie w III kwartale 2015 roku, jednak w kolejnym kwartale zarejestrowano odbicie i przeciętna cena gruntów pod zabudowę mieszkaniową wyniosła 350 zł.

Agnieszka Pilcicka, Analityk Rynku Nieruchomości, Centrum AMRON

Udostępnij artykuł: