WSA oddalił skargę Altus TFI ws. kar nałożonych przez KNF

Z rynku

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie środki odwoławcze.

Logo Altus TFI
Logo Altus TFI Źródło: Materiały prasowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie środki odwoławcze.

Po analizie uzasadnienia #AltusTFI będzie podejmował właściwe środki odwoławcze #KNF @uknf

"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych [...] informuje o otrzymaniu Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygn. akt VI SA/Wa 105/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. oddalającego ww. skargę" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Altus TFI chce ponownego rozpatrzenie sprawy przez KNF. Chodzi o kary pieniężne i cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności >>>

Oddalenie skargi nastąpiło w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym.

Altus TFI zapowiada odwołanie

"W związku z faktem, iż Altus TFI nie otrzymało uzasadnienia wyroku z dnia 28 kwietnia 2020 r. spółka wystąpi o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po analizie uzasadnienia Altus TFI będzie podejmował właściwe środki odwoławcze" - czytamy dalej.

W listopadzie 2019 r. KNF nałożyła Altus TFI dwie kary w wysokości 570 tys. zł każda. W czerwcu KNF nałożyła na Altus TFI kary na łączną kwotę 1,2 mln zł.

Czytaj także: KNF nałożyła na Altus TFI 7 mln zł kar i cofnęła zezwolenie na działalność, Towarzystwo zapowiada odwołanie >>>

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: