Wskaźnik cen towarów i usług w X 2016 r.

Aktualności

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 r. w stosunku do września 2016 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%) w tym towarów – o 0,7% zaś usług – o 0,1%) – czytamy w najnowszym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 r. w stosunku do września 2016 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%) w tym towarów – o 0,7% zaś usług – o 0,1%) – czytamy w najnowszym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Uwagę zwracają także dość złożone relacja podwyżek do obniżek cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,6%), transportu (o 1,5%) i żywności (o 0,5%) - podwyższając wskaźnik odpowiednio o 0,18 p. proc., 0,13 p. proc. i 0,11 p. proc. – zwraca uwagę GUS.Ceny żywności wzrosły w październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,5% wobec spadku o 0,2% we wrześniu br. Najbardziej podrożały tłuszcze zwierzęce (o 5,3%), głównie w wyniku wzrostu cen masła (o 5,7%). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za warzywa (o 3,9%), cukier (o 1,4%) oraz artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (przeciętnie o 0,8%, w tym sery i twarogi – o 1,1%, mleko – o 0,7%, jogurty, śmietany, napoje i desery mleczne – o 0,5%, a jaja – o 0,3%). Droższe niż we wrześniu br. były makarony i produkty makaronowe (o 0,7%), ryby i owoce morza (o 0,6%), pieczywo (o 0,3%) oraz mąka (o 0,2%).

Mniej niż przed miesiącem płacono natomiast za owoce (o 3,3%), ryż (o 0,4%) i tłuszcze roślinne (o 0,3%). W październiku br. nieznacznie spadły ceny mięsa (przeciętnie o 0,1%, w tym mięsa drobiowego – o 2,8%, wołowego – o 0,1%, przy wzroście cen mięsa wieprzowego – o 0,8%, wędlin – o 0,4% i mięsa cielęcego – o 0,3%). Ceny napojów bezalkoholowych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,4%. Więcej niż we wrześniu br. płacono także za wody mineralne lub źródlane (o 1,1%), herbatę (o 0,7%), kawę oraz kakao i czekoladę w proszku (po 0,5%). Obniżyły się natomiast ceny soków owocowych (o 2,0%). We wrześniu br. zanotowano wzrost cen napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (po 0,2%). Wprowadzenie na rynek nowej kolekcji jesienno – zimowej spowodowało, iż w październiku br. wzrosły ceny obuwia (o 4,5%) oraz odzieży (o 3,3%).Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w październiku br. o 0,2%. Nieznacznie podrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1%). Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne (o 0,1%). Opłaty za zaopatrywanie w wodę i wywóz śmieci pozostały na poziomie obserwowanym we wrześniu br. Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,1%). Ceny nośników energii były wyższe niż w poprzednim miesiącu (przeciętnie o 0,2%, w tym opału – o 1,0%, gazu – o 0,2%, przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu cenach energii elektrycznej oraz spadku cen energii cieplnej – o 0,3%).

W październiku br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego wzrosły o 0,2%. Droższe niż we wrześniu br. były meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 0,6%), urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%), artykuły włókiennicze i usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (po 0,2%) oraz środki czyszczące i konserwujące (o 0,1%).Opłaty związane ze zdrowiem utrzymały się na poziomie notowanym we wrześniu br. W październiku br. wzrosły ceny usług stomatologicznych (o 0,4%) oraz urządzeń i sprzętu terapeutycznego (o 0,3%). Więcej niż w poprzednim miesiącu należało zapłacić także za usługi lekarskie (o 0,2%), wyroby farmaceutyczne i usługi szpitalne (po 0,1%). Odnotowano sezonowy spadek cen usług sanatoryjnych (o 15,6%).Ceny w zakresie transportu były wyższe niż we wrześniu br. o 1,5%. W październiku br. wzrosły ceny paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 2,3%, w tym gazu ciekłego – o 4,7%, oleju napędowego – o 2,5%, a benzyny – o 1,8%) i usługi transportowe (o 1,2%). Mniej niż w poprzednim miesiącu płacono za samochody osobowe (o 0,3%).Opłaty związane z łącznością pozostały na poziomie zbliżonym do obserwowanego we wrześniu br. Sprzęt telekomunikacyjny potaniał o 0,5%. Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą utrzymały się na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.W październiku br. potaniały gazety i czasopisma (o 2,5%). Sezonowy spadek popytu na usługi turystyczne wpłynął na dalsze obniżki cen w zakresie turystyki zorganizowanej (o 1,4%, w tym za granicą – o 1,8%, a w kraju – o 0,9%).Ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego obniżyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem br. (o 0,3%). W październiku br. opłaty dotyczące edukacji oraz ceny w restauracjach i hotelach pozostały na poziomie obserwowanym we wrześniu br. Spośród innych towarów i usług, w październiku br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za ubezpieczenia (o 1,3%), a także artykuły do higieny osobistej i kosmetyki (o 0,4%). Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,2% (przy czym towary potaniały o 0,6%, przy wzroście cen usług – o 0,9%).Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-pazdzierniku-2016-roku,2,59.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: