Wskaźnik Dobrobytu w lipcu ani drgnął, mimo wysokiej dynamiki wynagrodzeń

Gospodarka

Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - pozostał w lipcu na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Monety i banknoty
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - pozostał w lipcu na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Do stagnacji Wskaźnika Dobrobytu w lipcu przyczynił się przede wszystkim niewielki przyrost liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach #BIEC #WskaźnikDobrobytu #wynagrodzenia

Do stagnacji wskaźnika w lipcu przyczynił się przede wszystkim niewielki przyrost liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach w stosunku do dynamiki tego zjawiska w roku ubiegłym."Dynamika wynagrodzeń w ujęciu nominalnym oraz po usunięciu wpływu czynników sezonowych była nadal bardzo wysoka – ponad 7,5% w skali roku. Jednak inflacja liczona w ujęciu średniorocznym przekroczyła w czerwcu 2%, co spowodowało, że siła nabywcza tych wynagrodzeń wzrosła jedynie o ok. 5% w skali roku. Jest to nadal bardzo wysokie tempo, przewyższające tempo wzrostu PKB. Informacja nt. wynagrodzeń raportowana przez GUS nie dotyczy jednak wszystkich pracujących, jest średnią obejmującą jedynie około 2/3 wszystkich zatrudnionych. Pozostałych pracujących w firmach zatrudniających poniżej 10 pracowników, pracujących w rolnictwie i sferze budżetowej ta statystyka GUS nie obejmuje a tam wynagrodzenia rosną znacznie wolniej" - czytamy w raporcie.Pomimo utrzymującej się wysokiej dynamiki wynagrodzeń oraz łatwości znalezienia i utrzymania pracy, wskaźnik od początku roku nie wykazuje większych zmian, podano także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: