Wskaźnik Dobrobytu w marcu w górę, ale pandemia i obostrzenia potęgują poczucie niepewności wśród firm i konsumentów

Gospodarka

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w marcu br. wzrósł o 0,5 pkt m/m i wyniósł 91,8 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Przedłużający się stan pandemii i skutki związanych z nią ograniczeń wydłużają poczucie niepewności wśród firm i konsumentów.

Napis COVID-19 na stosie pieniędzy na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/tanu

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w marcu br. wzrósł o 0,5 pkt m/m i wyniósł 91,8 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Przedłużający się stan pandemii i skutki związanych z nią ograniczeń wydłużają poczucie niepewności wśród firm i konsumentów.

"Zarówno wielkość zatrudnienia jak i wysokość realnych wynagrodzeń nie uległy istotnej zmianie (dane po usunięciu wpływu czynnika sezonowego). Wiele wskazuje na to, że firmy obrały strategię przetrwania. Sytuacja nie pozwala im na podejmowanie decyzji istotnych z punktu widzenia ich rozwoju. Jedyne, co pozostaje to minimalizowanie strat, zarówno strat po stronie zysków jak i po stronie pracowników. Stąd prawdopodobnie brak większych zmian w wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń" - czytamy w raporcie.

Strategia przetrwania

Strategia przetrwania przy jednoczesnym ograniczaniu strat może zdominować również zachowania konsumentów.

Przedłużający się stan pandemii i skutki związanych z nią ograniczeń wydłużają czas niepewności, zwiększają obawy przed utratą lub co najmniej uszczupleniem dochodów, co skłania do obierania strategii przetrwanie.

Niższa inflacja

Jedyną składową działającą w kierunku wzrostu wskaźnika to niższa niż przed miesiącem inflacja, podano również.

Czytaj także: Wskaźnik Dobrobytu w lutym w dół przez redukcję zatrudnienia >>>

"Zważywszy jednak, że w koszyku dóbr przeciętnego „Kowalskiego" udział wydatków na żywność w ciągu ostatnich pięciu lat systematycznie rósł, zaś w ostatnim roku wzrost ten był wyjątkowo duży (z ok. 24% w 2016r do blisko 28% w 2020r), przeciętny konsument odczuwa raczej przyspieszony wzrost cen niż ich spowolnienie, a to znacząco obniża stan jego dobrobytu. " - podsumowano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: