Wskaźnik Dobrobytu w styczniu w dół. Tempo wzrostu zatrudnienia wyhamowało

Gospodarka

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa spadł o 0,4 pkt m/m w styczniu br, w ujęciu rocznym spadł 3,4 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Główną przyczyną spadku wskaźnika w styczniu było wyhamowanie tempa wzrostu zatrudnienia.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/duncanandison

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa spadł o 0,4 pkt m/m w styczniu br, w ujęciu rocznym spadł 3,4 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Główną przyczyną spadku wskaźnika w styczniu było wyhamowanie tempa wzrostu zatrudnienia.

Główną przyczyną spadku wskaźnika w tym miesiącu było wyhamowanie tempa wzrostu zatrudnienia #BIEC #WskaznikDobrobytu

"Główną przyczyną spadku wskaźnika w tym miesiącu było wyhamowanie tempa wzrostu zatrudnienia. Od drugiej połowy ubiegłego roku rośnie ono coraz wolniej. Sytuacja ta jest z jednej strony konsekwencją bezskutecznych poszukiwań pracowników na wydrenowanym z siły roboczej rynku pracy; z drugiej zaś ma silny związek z coraz wyraźniejszymi oznakami spowolnienia gospodarczego w naszym otoczeniu, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję polskich przedsiębiorstw a w konsekwencji zmniejszoną kreację nowych miejsc pracy" - czytamy w raporcie.

Płace rosły wolniej

Wolniej rosły również płace - średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub. r. rosły o 1 pkt proc. wolniej niż w drugiej połowie ub. r. oraz wolniej niż przed rokiem, podano również.

"W ujęciu realnym oraz po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, wynagrodzenia w grudniu ub. roku wzrosły o około 4,5% i był to najniższy wzrost w całym 2018 roku" - czytamy dalej.Niski poziom inflacji pozostał bez negatywnego wpływu na ekonomiczną kondycję konsumentów, wskazało Biuro.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: