Pengab w kwietniu w górę. Tak dobrze nie było od września 2008 r.

Gospodarka / Z rynku

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł 6,7 pkt m/m do 36,3 pkt w kwietniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 25,9 pkt. Obecny poziom wskaźnika jest najwyższy od września 2008 roku.

– Kwietniowy pomiar przyniósł drugie z rzędu istotne wzmocnienie głównego wskaźnika koniunktury bankowej. Po marcowym wzroście o 7.3 p.p. w kwietniu główny indeks koniunktury wzrósł o 6,7 p.p. Obecny poziom 36.3 pkt. wskaźnika Pengab jest najwyższy od września 2008 roku. Na kwietniowy poziom indeksu wpływ miał w głównej mierze wzrost wskaźnika ocen o 8.8 pp. Wśród pomiarów szczegółowych na uwagę zasługują produkty kredytowe, w tym kredyty konsumpcyjne (wzrost o 21 p.p.)   oraz kredyty mieszkaniowe (wzrost o 16 p.p). Wyniki te korespondują ze wzrostem prognoz makroekonomicznych, wszystkie mierzone kategorie z tego obszaru, a więc prognozy gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zwiększyły swoją wartość – skomentował dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

– W kwietniu m/m wzrosła aktywność zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano także wzrost aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów oraz nieznaczny spadek m/m aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych m/m uległa poprawie. Prognozy sześciomiesięczne dla wszystkich rynków usług bankowych są korzystne. W kolejnych trzech miesiącach ze względu na wpływ czynników sezonowych można oczekiwać nieznacznego spadku indeksów w ocenie m/m i jednoczesnego zachowania długookresowych trendów” – dodał Marcin Idzik z Kantar TNS.

Wskaźnik ocen wzrósł o 8,8 pkt m/m do 35,5 pkt w kwietniu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 4,7 pkt do 39,1 pkt.

Wykres: Pengab kwiecień 2018

Źródło: Związek Banków Polskich

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 19 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 21 pkt, a r/r jest wyższe o 6 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 16 pkt, r/r jest wyższe o 18 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 13 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych o 2 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosło o 8 pkt, a prognoz o 2 pkt, podano w raporcie.

“Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o -1 pkt, a r/r wzrost o 16 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 18 pkt, a r/r jest wyższy o 17 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło m/m o 5 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych m/m jest wyższe o 10 pkt” – czytamy w materiale.

Czytaj także: Pengab: istotny wzrost wskaźnika koniunktury bankowej w marcu >>>

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi 16 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 3 pkt, a r/r jest niższy o 9 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m wzrósł o 2 pkt, r/r spadł o 8 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m spadł o 7 pkt, a kredytów obrotowych m/m wzrósł o 2 pkt, podano także.

“Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 11 pkt, m/m wzrósł o 4 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła m/m o 2 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m wzrost o 13 pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz m/m wzrost o 5 pkt. indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m wzrósł o 6 pkt, a dla depozytów terminowych m/m jest wyższy o 3 pkt” – napisano także.

Indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych m/m pozostał na tym samym poziomie, kredytów konsumpcyjnych wzrósł m/m o 5 pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych zmniejszył się m/m o 1 pkt, kredytów inwestycyjnych zmalał o 11 pkt., a obrotowych o 2 pkt.

Sondaż został przeprowadzony9-19 kwietnia br. W badaniu wzięło udział 127 placówek bankowych, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: