Pengab w kwietniu w górę. Tak dobrze nie było od września 2008 r.

Gospodarka / Z rynku

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł 6,7 pkt m/m do 36,3 pkt w kwietniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 25,9 pkt. Obecny poziom wskaźnika jest najwyższy od września 2008 roku.

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł 6,7 pkt m/m do 36,3 pkt w kwietniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 25,9 pkt. Obecny poziom wskaźnika jest najwyższy od września 2008 roku.

- Kwietniowy pomiar przyniósł drugie z rzędu istotne wzmocnienie głównego wskaźnika koniunktury bankowej. Po marcowym wzroście o 7.3 p.p. w kwietniu główny indeks koniunktury wzrósł o 6,7 p.p. Obecny poziom 36.3 pkt. wskaźnika Pengab jest najwyższy od września 2008 roku. Na kwietniowy poziom indeksu wpływ miał w głównej mierze wzrost wskaźnika ocen o 8.8 pp. Wśród pomiarów szczegółowych na uwagę zasługują produkty kredytowe, w tym kredyty konsumpcyjne (wzrost o 21 p.p.)   oraz kredyty mieszkaniowe (wzrost o 16 p.p). Wyniki te korespondują ze wzrostem prognoz makroekonomicznych, wszystkie mierzone kategorie z tego obszaru, a więc prognozy gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zwiększyły swoją wartość – skomentował dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.- W kwietniu m/m wzrosła aktywność zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano także wzrost aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów oraz nieznaczny spadek m/m aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych m/m uległa poprawie. Prognozy sześciomiesięczne dla wszystkich rynków usług bankowych są korzystne. W kolejnych trzech miesiącach ze względu na wpływ czynników sezonowych można oczekiwać nieznacznego spadku indeksów w ocenie m/m i jednoczesnego zachowania długookresowych trendów" - dodał Marcin Idzik z Kantar TNS.Wskaźnik ocen wzrósł o 8,8 pkt m/m do 35,5 pkt w kwietniu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 4,7 pkt do 39,1 pkt.
Wykres: Pengab kwiecień 2018

Źródło: Związek Banków Polskich

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 19 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 21 pkt, a r/r jest wyższe o 6 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 16 pkt, r/r jest wyższe o 18 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 13 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych o 2 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosło o 8 pkt, a prognoz o 2 pkt, podano w raporcie."Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o -1 pkt, a r/r wzrost o 16 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 18 pkt, a r/r jest wyższy o 17 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło m/m o 5 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych m/m jest wyższe o 10 pkt" - czytamy w materiale.Czytaj także: Pengab: istotny wzrost wskaźnika koniunktury bankowej w marcu >>>

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi 16 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 3 pkt, a r/r jest niższy o 9 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m wzrósł o 2 pkt, r/r spadł o 8 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m spadł o 7 pkt, a kredytów obrotowych m/m wzrósł o 2 pkt, podano także."Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 11 pkt, m/m wzrósł o 4 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła m/m o 2 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m wzrost o 13 pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz m/m wzrost o 5 pkt. indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m wzrósł o 6 pkt, a dla depozytów terminowych m/m jest wyższy o 3 pkt" - napisano także.Indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych m/m pozostał na tym samym poziomie, kredytów konsumpcyjnych wzrósł m/m o 5 pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych zmniejszył się m/m o 1 pkt, kredytów inwestycyjnych zmalał o 11 pkt., a obrotowych o 2 pkt.Sondaż został przeprowadzony9-19 kwietnia br. W badaniu wzięło udział 127 placówek bankowych, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: