Wskaźnik koniunktury w handlu w I kw. 2018 roku niżej niż przed rokiem

Gospodarka

Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu w I kw. 2018 r. przyjął wartość dodatnią - niższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem oraz wyższą od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Fot. Pixabay.com

Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu w I kw. 2018 r. przyjął wartość dodatnią - niższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem oraz wyższą od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

"W ciągu kwartału spadły salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji ogólnej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zapasów, zakupów od dostawców krajowych i zagranicznych, wolumenów sprzedaży, jak również utrzymywanych powierzchni magazynowych. Mimo to przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +10,8 punktu" - czytamy w komunikacie.Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 25% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 60,8% ankietowanych za średnią, natomiast 14,2% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są nadal pozytywne, dodano.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: