Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego

Finanse i gospodarka

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami kontynuuje cykl badań monitorujących optymizm inwestycyjny Polaków.  Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego w marcu 2016 r. wyniósł -4 (licząc na skali od -100 do +100). Jest to minimalna poprawa w stosunku do stycznia b.r., kiedy to wynosił -9.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami kontynuuje cykl badań monitorujących optymizm inwestycyjny Polaków.  Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego w marcu 2016 r. wyniósł -4 (licząc na skali od -100 do +100). Jest to minimalna poprawa w stosunku do stycznia b.r., kiedy to wynosił -9.

Ogólne nastawienie do inwestowania w pierwszym kwartale 2016 r. można określić jako niepewne - od początku roku utrzymuje się wysoki odsetek osób, które nie są w stanie ocenić, czy sytuacja jest dobra czy zła. Uwidacznia się to w wartości Indeksu Optymizmu Inwestycyjnego, który pozostaje na zbliżonym, minimalnie ujemnym poziomie od początku roku. Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zgromadzonych pieniędzy to elementy najczęściej wskazywane, jako aktualnie zachęcające do inwestowania.

- z uwagi na fakt, że pomiędzy pomiarami upłynął krótki czas - dwa miesiące, brak silnych zmian nie jest zaskakujący, bowiem zmiany w percepcji społecznej są procesem długotrwałym. Warto zwrócić uwagę, iż nastąpiła poprawa odnośnie postrzegania sytuacji na giełdzie - spadł odsetek osób, które postrzegają ją jako zniechęcającą do inwestowania. Myślę jednak, że sytuacja nie ustabilizowała się jeszcze na tyle, aby w znaczący sposób zmienić zachowania inwestycyjne. Jeżeli pozytywny trend się utrzyma, możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania tym obszarem inwestycji - mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.

W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestowania, najlepszym segmentem są nieruchomości, waluta oraz kruszce. W porównaniu do wyników ze stycznia 2016, zmieniły się nastroje Polaków inwestujących lub posiadających środki do inwestowania wobec akcji giełdowych - spadła liczba osób, które postrzegają tę klasę aktywów, jako dobrą inwestycję w tym momencie. Wzrosła natomiast liczba osób przekonanych, ze jest to dobry czas na inwestycje w obligacje państwowe.

IZFiA zleciła realizację badania Instytutowi ARC Rynek i Opinia. Prowadzone jest na grupie osób w wieku 30-64 lata, które w dowolny sposób oszczędzają lub inwestują środki w np. fundusze inwestycyjne, lokaty oszczędnościowe, akcje etc. Badanie będzie obejmowało jeszcze 4 fazy realizowane w maju, lipcu, wrześniu i listopadzie 2016 roku.

Źródło: IZFiA

Udostępnij artykuł: