Wskaźnik Przyszłej Inflacji w grudniu bez zmian, spada presja ze strony firm

Gospodarka

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - w grudniu m/m nie zmienił się, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według BIEC, zauważalne jest silniejsze oddziaływanie czynników ograniczających wzrost inflacji niż czynników proinflacyjnych. Z uwagi na dekoniunkturę przedsiębiorcy walczą o rynki zbytu konkurencyjnymi cenami.

Pieniądze na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/suriyapong

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - w grudniu m/m nie zmienił się, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Według BIEC, zauważalne jest silniejsze oddziaływanie czynników ograniczających wzrost inflacji niż czynników proinflacyjnych. Z uwagi na dekoniunkturę przedsiębiorcy walczą o rynki zbytu konkurencyjnymi cenami.

Zauważalne jest silniejsze oddziaływanie czynników ograniczających wzrost inflacji niż czynników proinflacyjnych #inflacja #WPI #BIEC

"W ciągu ostatnich miesięcy wskaźnik spadał, wskazując na silniejsze oddziaływanie czynników ograniczających wzrost inflacji niż tych, które działają w kierunku przyspieszonego jej wzrostu. Najsilniejszym spośród tych czynników jest zagrożenie dalszym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i u naszych największych partnerów handlu zagranicznego" - czytamy w raporcie.Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu dwie działały w kierunku wzrostu inflacji, pozostałe sześć w umiarkowany sposób oddziaływało w kierunku jej spadku, podało Biuro.

Ograniczeniu uległy zamiary podnoszenia cen u przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych

Biuro podkreśliło, że ograniczeniu uległy zamiary podnoszenia cen u przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych."Obecnie utrzymuje się około 5-procentowa przewaga firm planujących w najbliższym czasie podwyżki cen nad tymi firmami, które zamierzają ceny obniżać. Dla porównania, na początku 2019 roku przewaga ta sięgała blisko 20%. Jednocześnie od drugiej połowy 2018 roku obserwujemy systematyczny spadek średniorocznej wartości wskaźnika cen producentów (PPI) z blisko 4% na początku roku do wartości bliskiej zeru obecnie, co praktycznie oznacza, że ceny producentów nie rosną. Dzieje się tak w warunkach wyższych niż przed rokiem kosztów pracy, przy względnie stabilnych cenach surowców oraz względnie stabilnym kursie złotego" - czytamy dalej.Czytaj także: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w listopadzie w dół. Presja CPI słabnie przez niższy wzrost PKB >>>

Wskaźnik cen surowców publikowany przez IMF nie wskazuje na zagrożenie nagłym i znaczącym wzrostem ich cen a ceny ropy od drugiej połowy tego roku niezmiennie oscylują wokół 60 USD za baryłkę, podano także.Biuro ocenia, że hamująco na presję inflacyjną wpływają również ostatnie słabsze oczekiwania na szybszy od dotychczasowego wzrost cen wyrażany przez konsumentów."Przede wszystkim od początku roku zmniejsza się odsetek respondentów, którzy uważają, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas. Na początku br. odsetek w tej grupie odpowiedzi sięgał blisko 13%, obecnie skurczył się do około 7%" - podsumowało Biuro.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: