Wskaźnik Przyszłej Inflacji w kwietniu w dół, pandemia koronawirusa spowodowała gwałtowne skurczenie się popytu

Gospodarka

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI ), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w kwietniu spadł o 1,2 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Koronawirus i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/Corona Borealis

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI ), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w kwietniu spadł o 1,2 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (#WPI ), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w kwietniu spadł o 1,2 pkt. #BIEC #inflacja

Autorzy raportu piszą, że wskaźnik znajduje się obecnie pod wpływem dwóch sił działających w przeciwnych kierunkach.

Czytaj także: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w marcu w dół. Epidemia koronawirusa ograniczy wzrost cen?

"Pandemia spowodowała gwałtowne skurczenie się popytu, co wywołało silną przecenę surowców na światowych rynkach oraz spadek cen wielu towarów. Wśród polskich przedsiębiorców nastąpił zdecydowany odwrót od realizacji wcześniejszych zamiarów podnoszenia cen na oferowane wyroby" - napisano.

Wzrosły obawy przed nasileniem się tendencji inflacyjnych

Z drugiej strony, wśród polskich konsumentów gwałtownie wzrosły obawy przed nasileniem się tendencji inflacyjnych.

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych wzrósł w marcu do poziomu 32,5 pkt. z 21 pkt. w lutym i ponad 23 pkt. w styczniu.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: